Dini Konular
Ara

Ankara
1-
Hacı Bayram-ı Veli hazretleri (Ulus)
2- Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri (Bağlum)

Konya
1-
Hazret-i Mevlana ve Müzesi
2- Sadreddin-i Konevi hazretleri
3- Şemsi Tebrizi hazretleri
4- Alaaddin Camii
5- İnce Minare
6- Çinili Köşk
7- Koyunoğlu Müzesi
8- Selçuklu Sultanları

Tarsus
1-
Eshab-ı Kehf

Şanlı Urfa

1- Hazret-i İbrahim’in ateşe atıldığı kale
2- Balıklı göl

Mısır
1-
İmam-ı Şafii hazretleri
2-
İmam-ı Şarani hazretleri
3-
Seyyidet Nefise hazretleri

Bağdat
1-
Seyyid Abdülkadir-i Geylani hazretleri
2- İmam-ı a’zam hazretleri
3- İmam-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri
4- Seyyid Musa Kazım hazretleri

Medine-i münevvere

1- Ravda-i Mutahhara
2- Hazret-i Ebu Bekir [Sol yanı başındadır]
3- Hazret-i Ömer [Onun solunda]
4- Cennetü’l Baki [Hazret-i Âişe, Hazret-i Osman ve Eshab-ı kiram kabirleri]
5- Mescid-i Kuba
6- Mescid-i Kıbleteyn
7- Hazret-i Hamza’nın kabr-i şerifi

Mekke-i mükerreme
1-
Ebu Kubeys dağı
2- Hira dağı
3- Cennet-ül Mu’allâ kabristanı

Minâ
1-
Hazret-i İsmail’in kurban edildiği yer
2-
Hazret-i İsmail’in şeytanı taşladığı yer
3-
Mescid-i Haif

Müzdelife
1-
Mescid-i Meş’arilharam

Arafat
1-
Mescid-i İbrahim-nemre
2- Cebel-i Rahme

Şam
1-
Cami-i Emeviye ve Ak Minâre
2- Hazret-i Hüseyin’in mübarek başı
3- Binti Zeynep (Hazret-i Hüseyin’in kızı)
4- Bilal-i Habeşi hazretleri
5- Ebu Hureyre hazretleri
6- Ümmü Gülsüm hazretleri
7- Muhiddin-i Arabi hazretleri
8- Kırklar Makamı
9- Selahaddin-i Eyyubi

Humus
1-
Halid bin Velid hazretleri ve oğlu
2- Hazret-i Ömer’in oğlu Hazret-i Ubeydullah

Günün Sohbeti

GÜNÜN MENKIBESİ