Ergime sıcaklığındaki bir platinin 1 cm2lik yüzeyinin 1/20’sinin ışık şiddetine bir “mum” denir. Aydınlatma birimi ise “lüks” tür. Bir lüks, bir mum şiddetindeki ışık kaynağının, 1 metre mesâfede 1 m2lik yüzeyde meydana getirdiği aydınlatmadır.Aydınlatma (E), kaynak şiddeti (I) ile doğru, uzaklığın (d) karesi ile ters orantılıdır:
I
E= ææ dir.
d2
Uygun ışık ortamında göz az yorulur.Aydınlatma miktarı ortama ve yapılan işe göre değişiklik gösterir.Genel olarak aydınlatma, oturulan ve çalışılan yerlerde şöyle yapılmalıdır:

Oturma ve misafir odası 100 lüks
Okuma için (sınıf) 400 lüks
Yazı ve proje için 600 lüks
Dikiş işleri 600 lüks
Yatak odaları 200 lüks
Mutfakta 200 lüks
Banyo, hol, antre 100 lüks
Kongre ve meclislerde 200-2000 lüks
Atölyelerde:
Detaylı, zor büyük işler:
Ağır makinaların bulunduğu atölyeler 200 lüks
Spor odaları 100 lüks
Vasat detayda sıradan işler:
Tahta işleyen atölye ve bütün bürolar,
genel toplantı salonları. 400 lüks
Oldukça ciddi teferruatlı işler:
Yiyecek incelenmesi, giyim eşyâsı kesme
ve dikme, mimarlık büroları 600 lüks
Uzun süreli ciddî işler:
Güzellik büroları ve makinaları, el terziliği,
sentetik iplik veya ipek dokumacılığı 900 lüks
Uzun süreli, çok ciddî, çok ince teferruatlı işler:
Çorap örücülüğü, çok küçük kıymetli şeyleri
ölçmek, saat yapımı, kıymetli taş işlemeciliği 1300-2000 lüks

Okumak ve yazmak: Okumak ve yazmak karışık bir faaliyettir. Uygunsuz ortamda ve bâzı kâidelere uymadan okuma ve yazmaya uzun süre devâm etmek, şiddetli baş ve göz ağrılarına sebeb olabilir. Bunun için şunlara dikkat etmelidir: Işık göze direkt olarak girmemelidir. Yanda ve hafif arkada olmalıdır. 200-400 lüks’lük ışık vermelidir.Sağ eli ile yazanlar için ışık hafif solda ve arkada olmalıdır.Işık önde olursa, direkt olarak yansıyarak göze gelen ışıklar rahatsızlık verirler.Okuma ve yazmada parlayan ışıklardan kaçınılmalıdır. Tabiî güneş ışığı, en az parlaklığa sâhiptir.Normal ampulden elde edilen ışık, güneş ışığından 350, floresans ışıkları ise 8000 defâ daha parlaktır.