Bir çocuğun asıl sebebi bilinmeyen, ağızda, dudaklarda ve dil sathında küçük (ülserler) doku harabiyetleri ile seyreden bir hastalık. Aft yaraları; küçük, sığ, yuvarlak veya oval ve sathtan hafifce kabarıktır Ekseriya sindirim bozuklukları ile birlikte görülür. İlaç allerjilerinde, ateşli hastalıklarda, B ve C vitaminlerinin eksiklikerinde, mekanik travmalarda aft meydana gelebilir. Çok sık tekrarlayan aftlar, Behçet hastalığının bir belirtisi olabilir (Bkz. Behçet Hastalığı.)