Basit proteinlerin bir sınıfı. Hayvan ve bitki dokularında bol miktarda bulunur. Tabiatta bir protein çeşidi olan globulinlerle birlikte bulunan albümin, proteinlerin çoğunluğunu teşkil eder. Proteinle içinde en iyi bilineni olup kolayca elde edilir. Isıtıldığında pıhtılaşmasından ve seyreltik tuzlu suda çözünmesinden albümin olduğu anlaşılır.