İdrarda, serum albümin ve globülin gibi proteinlerin bulunması halidir. Genellikle böbrekfonksiyonlarındaki bir bozukluğun belirtisidir. Diğer bazı ciddi hastalıklarda da görülebilir (bağdokusu hastalıkları, multipl myeloma-bir cins kan kanseri –gibi). Böbreğe bağlı albüminüriden (proteinüri) başka ateşli hastalıklarda, aşırı yorgunluğa bağlı olarak, ruhi streslere bağlı olarak da görülebilir. Böbreğe bağlı albüminüride idrar, bulanıktır. Sancı ile çıkar. Kanlı olabilir.