Cinsi temas ile geçen ve hayat ilerledikçe birçok organda büyük hasarlara sebep olan, zuhrevi hastalıkların en başta geleni. Frenginin ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Frengi hastalığının amili olan mikroorganizma 1905'de, Schaudinn ve Hofmann tarafından bulunmuş ve ''treponema pallidum'' ismi verilmiştir. Frengi, etkili ilaçların bulunmasına kadar, oıldukça yaygın ve etkili bir hastalık idi. Mikrop çok dayanıksız bir yapıya sahiptir.