Tek hücreli bir parazit olan Leismania donovani'nin sebep olduğu, insandan insana ve köpekten insana tatarcık böceği ile bulaşan bir hastalık. Akdeniz bölgesinde görülür. Parazit dalak, karaciğer, kemik iliği ve lenf bezlerinin mikrop yiyici (retiküoendotelyal) hücrelerinde çoğalarak hastalığın kilinik tablosunu meydana getirir.