Kalçanın yan ve ön kısımlarını meydana getiren çift kemikler, kalça iskeleti çok az hareket eden eklemler ve bağlar aracılığı ile birbirleriyle birleşmiş dört kemikten meydana gelir. Bu kemikler önde symphysis pupis denilen bir eklem aracılığı ile birleşmiştir. Arkada ise; bu iki kemik arasına sağrı kemiği (os sacrum) sokulmuştur ve sağrı kemiğinin alt ucunda kuyruk sokumu kemiği (os cocyx) bulunur.