Birinci cihan harbinden önce, kansız bir kimseye, başka bir insanın kanı şırınga edilince, bazen hemen ölüyordu ve onun önüne geçilemiyordu. Bazı kimselerin kanının serumunda, belli iki maddenin bulunduğu görüldü. Aglütinin denen bu maddeler birbirine benzemez. Biri (alfa) ile ikinci (beta) ile gösterilir. Bazı kimsenin alyuvarlarında da, pıhtılaşabilen iki madde bulunuyor. Bunlar da, birbirine benzemez. Birine A, ikincisine B denir.