Karın içi organlarının çoğunu saran ve askıya alan iki katlı bir zardır. İki katı arasında bir boşluk teşekkül eder. Bunun içinde çok az sıvı vardır. Onikiparmak barsağı hariç, bütün barsakları sarar ve karın arka duvarına asar. Kalın barsak son kısmı ile, dölyatağı arasında Douglas çukuru meydana gelir ki karın boşluğunun en alt kısmıdır. Bunun erkekdeki karşılığı, kalın barsak ile mesane arasında bulunur. Karın içine sıvı toplanınca ilk olarak burada birikir.