Normalde saydam olan göz merceğinin kesifleşmesi (yoğunlaşması). Katarakt çoğunlukla yaşlı kimselerde görülür. 70 yaşın üzerindeki şahısların % 90'ında hafif veya ağır katarakt gelişmektedir. Nadiren de doğumda mevcuttur veya diğer hastalıkların meselâ şeker hastalığının bir sonucu olarak gelişir. Aynı zamanda erimiş cam üfleyicileri, kaynak işçileri gibi güçlü ışığa sıklıkla maruz kalanlarda da bir meslek hastalığı olarak görülebilir.