Ekonomik sebeplere bağlı olmaksızın, kişide ortaya çıkan, başkalarına ait eşyayı elde etme hissi. Sebebi; psikolojik bozukluğa bağlı olarak husule gelen, çalma içgüdüsüdür. Çoğu vak'alarda çalınan eşya, hiçbir maddi-manevi değer ihtiva etmeyen, basit bir nesnedir. Kleptomanlar, aynı zamanda altta yatan ruhi bozukluğun da belirtilerini gösterebilirler veya bu durum, sadece kleptomani olarak açığa vurulur.