Verem (tüberküloz) hastalığının âmili. Aside dirençli, çomak şeklinde olan basillerdir. 1882 senesinde Robert Koch tarafından keşfedildiği için Koch basili adı verilmiştir. 1'5-3'5 mikron uzunluğunda ve 0'3 mikron kalınlığında bir bakteridir. Gram boyası ile boyanabilir. Karanlıkta ve düşük ısıda uzun süre yaşıyabilir. Güneş ışığına dayanamaz. Kaynar suda iki dakika içinde ölür.