Ferdin bir çok işte çalışmasını engelleyecek onu, hayat için başka insanlara, kuruluşlara veya cihazlara muhtaç kılacak bir görme kaybının olması. ''Daha iyi olan gözde iyi düzeltme ile onda bir (%10) veya daha az görme keskinliği veya görme alanının en geniş çapının 20 dereceden az bir açı meydana getirmesi'' şeklinde tarif edilir. Bir işçinin görmesi, işini daha fazla devam ettiremeyecek kadar zayıflarsa ''Endüstriyel körlük'' ortaya çıkmış demektir.