Tek hücreli ve çok hücreli olmak üzere iki grup olan parazitlerin insanda sebep oldukları hastalıklar. Bunlar bütün mikrobik hastalıklar arasında önemli bir yer işgâl ederler. Rakamlar şaşırtıcıdır; sıtma 600 milyon insanı, yuvarlak solucanlar askaris ve trikuris her biri birer milyon insanı, şiştozoma ve filarya (fil hastalığı) 600 milyon kişiyi enfekte etmektedirler. Bunlara ilâve edilebilecek daha pek çok parazit vardır.