Uyku bozukluklarının ve çeşitli sebeplerle meydana gelen uykusuzluğun tedavisinde kullanılan ilâçlar. Eskiden çok kullanılan barbitürat türevlerinin kullanımı azalmış olup, yerine benzodiazepinler tercih edilmektedir. Bunlardan nitrazepam (Mogadon), flunitrazepam (Rohyphnol) en çok kullanılanlarıdır. Başka maksatla kullanılmalarını engellemek için kontrolü renkli reçetelerle eczanelerden verilmekte ve sarfları titizlikle kaydedilmektedir.