Kalın barsağın ilk parçası. Kalça çukurunun sağ yarısında ve ince barsak muhtevasının kalın barsağa geçtiği kapağın altında yer alır. Düzensiz bir torbaya benzeyen körbarsağın uzunluğu 6-7 cm, genişliği 7'5-8 olup, kalın barsağın en geniş kısmıdır. Apandis de bu barsak üzerindedir. Kalın barsağın başka yerlerinde olduğu gibi körbarsağın da üzerinde boyuna ilerleyen şerit yapılar vardır. Bu yapılar, körbarsağın ekseninin arka iç yüzünde birleşirler. Bulunmakla güçlük çekilen apandis, anatomik olarak bu şeritlerin takibi ile bulunabilir.
Körbarsakta tüberküloz (verem) ve kanser olabilir. İltihabına tiflit denir.