Böbreküstü bezinin kabuk kısmından salgılanan, steroid yapısında olan, çok önemli bir hormon. Bu hormon, vücutta çok çeşitli ve çok önemli tesirler icra etmektedir. Kandaki şeker miktarını arttırır, dışarıdan ilâç olarak verildiğinde, şeker hastalarının durumunu ağırlaştırır. Vücutta protein yıkımını uyarır ve yapımını azaltır. Kortizonun yağ metabolizması üzerine olan tesirinin esası hakkında pek az şey bilinmektedir. Kortizon tedavisi gören hastalarda aşırı bir yağ birikmesi husûle gelmektedir.

Kortizonun tıpta kullanılmasının en mühim sebebi antienflamatuar etkisine (iltihabı reaksiyonu giderici, doku şişmesi önleyici) bağlıdır. Kortizonun önemli bir tesiri de, allerjiyi önleyici olmasıdır. Elektrolitlerin (sodyum, potasyum) ve suyun vücuttaki dengesi üzerin de, kortizon rol oynamaktadır. Diğer bir mühim tesiri de immün sistemi (bağışıklık sistemi) baskılamasıdır.
Yüksek dozda uzun süre kullanıldığında, aydede yüzü, kıllanma, sivilce, kadında âdetlarin kesilmesi, kemiklerin, kasların zayıflaması, tansiyon yükselmesi, mevcut şeker hastalığının veya tüberkülozun ağırlaşması, mide ülserinin azgınlaşması, psikolojik bozukluklar ve enfeksiyonlara karşı mukavemetin kırılması durumu ortaya çıkmaktadır. Bu durumların hepsine birden ilk bulanın adına izafeten ''Cushing Sendromu'' denmiştir.

Vücutta çok önemli tesirlere sahip olan bu hormonun, sentetik olarak, çeşitli türevleri yapılmış ve piyasaya ilâç olarak arzedilmiştir. Bu grup ilâçlar şu hastalıklarda faydalı olabilmektedir. Addison hastalığı (böbrek üstü bezi kabuğunun kifâyetsizliği) hipofiz bezi yetersizliği, şiddetli astım ve allerjik durumlar, had göz iltihapları, romatoid artrit, ateşli romatizma, had nikris (gut hastalığı) krizi, hemolitik anemi, had kan kanseri, multipl myelom, müzmin lenfatik kan kanseri, pemfigus vulgaris (öldürücü bir deri hastalığı), septik şok, ekzama ve benzeri hallerde de faydalıdır.

Bu ilâçlar, herhangi bir hastalığı, tamamen tedavi etmezler. Uzun süreli bir tedaviye geçmeden önce iyi düşünüp taşınmalı ve mevcut diğer grup ilâçları denemiş olmalıdır. Çünkü kortizon grubu ilâçlar, büyük dikkat ve devamlı kontrolü gerektiren ilâçlardır. Şuursuz, bilgisiz ve gereksiz uygulamalar, ölüme kadar varabilen bir çok yan tesire yol açabilmektedir. Bu tehlikelere rağmen, bu grup ilâçlar asrımızda en çok kullanılan ilâçlar arasına girmiştir.

Bu ilâçlar kullanılmadan önce hasta sıkı bir kontrolden geçirilir, gerekli tedbirler alınır,yardımcı ilâçlar verilir ve doktor kontrolü altında tedavi sürdürülür.
Çeşitli sebeplere bağlı olarak (mesela kanser) kortixonun fazla salgıladığı durumlarda, yüksek dozda uzun süre kullanıldığında ortaya çıkan belirtilerle karakterize cushing hastalığı meydana gelir. Kortizonun vücutta yapılamadığı hallerde ise (mesela böbrek üstü bezinin tüberkülozu) halsizlik, iştahsızlık, zayıflık, tansiyon düşüklüğü ve esmerleşme ile karakterize Addison hastalığı meydana gelir.