Tıbbın, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen önemli bir dalı. Öocuk sağlığı ve hastalıkları temel sağlık hizmetlerinin mühim bir kısmını teşkil etmektedir. Bunun ehemmiyeti, genelde çocukluk devresinin bazı özelliklerinden olduğu kadar, toplumun yapı ve sağlık ihtiyaçlarından da kaynaklanmaktadır. Bir ülkenin sağlık hizmetlerinin seviyesi, bebek ölüm hızı ile ölçülür. Bu oran ülkemizde oldukça yüksektir. Bu yüzden hekimlere çocukların sağlığının korunması ve hastalıklarının iyileştirilmesi konusunda oldukça önemli görevler düşmektedir. İşte pediatrinin ana konusu bu görevlerde hekime yol göstermektedir.

Pediatri ihtisası dört senedir. Bu ihtisası tamamlayan hekimlere ''Pediatrist'' veya Çocuk Hastalıkları Mütehassısı'' ismi verilmektedir. Yurdumuzda özellikle 1950'li yıllardan itibaren pediatri gelişmeye başlamış ve pediatristlerin sayısı bu yıllardan itibaren hızla artmıştır. Tıp Fakültesi Hastanelerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji, hematoloji, nefroloji, onkoloji gibi alt birimlere ayrılmış ve bu konularda uzmanlaşmış kişiler yetiştirilmiş ve yetiştirilmektedir.