Kırmızı kar hücreleri. Alyuvarlar (eritrositler) dolaşım sistemi içinde oksijen ve karbondioksit taşırlar. Bu taşıma işlemi, alyuvarın ihtiva ettiği Hemoglobin vasıtasıyla olur. Alyuvarlar bikonkaf disk şeklinde (iki taraftan içe çökük, tavla pulu şeklinde) olan hücrelerdir. Alyuvarlar kemik iliğinde. Memelilerde dolaşıma geçmeden evvel çekirdeklerini kaybederler. Bu bakımdan tam bir hücre karakteri taşıdıkları söylenemez.

İnsanda dolaşımda ortalama hayat süreleri 120 gün kadardır. Erkekte bir milimetre küpte 5 ila 5,5 milyon, kadında ise 4,5 ila 4,8 milyon kadar bulunur. Yetişkinlerde alyuvar yapımı akyuvarlar ve trombositlerle beraber kırmızı kemik iliğindedir. Ceninde (ana karnındaki bebekte) ise, kemit iliğine ilaveten dalak ve karaciğerde başlıca alyuvar yapım yerleridir. Yetişkinlerde kemik iliği dışı alyuvar ve diğer kan hücreleri yapımı, kemik iliğinin tahrip olduğu veya çalışmasının engellendiği durumlarda olur.

Dolaşımlardaki alyuvar miktarının korunması, alyuvar yapımının geri kontrol sistemi ile destelenmesi vasıtasıyla olur. Burada dolaşımdaki alyuvar normalin altına inince kemit iliği uyarılır. Böylece kırmızı kan hücrelerinin eksikliği giderilmiş olur. Yine aynı şekilde alyuvarlar normal seviyesinin üstüne çıkınca kemik iliği yavaşlatılır. Bu ayarlama “eritropoietin” adı verilen böbreklerden salgılanan bir hormon ile olur.

Deniz seviyesinden yükseklere çılıkldıkça havanın oksijen miktarının azalmasına bağlı olarak kanda alyuvar miktarı artar. Yüksek yerlerde de, kanda alyuvar yaşama süresi artar. And ve Himalaya dağlarında 6000 m. Den daha yükseklerde yaşayanlarda alyuvar sayısında bariz bir artma görülürken aynı zamanda akciğerlerdeki karbondioksit kısmi basıncında belirgin bir düşme vardır.

Alyuvar yapımına “eritropoiesis” denir. (Eritro: Kan, Poiesis: Yapım). Alyuvar yapımı eritropoietin adlı bir hormon tarafından düzenlenir. B12 ve B6 vitamini, demir yetmezliklerinde; doğuştan olan bazı enzim eksikliklerinde, bazı irsi hastalıklarda ve çeşitli iç salgı bezleri bozukluklarında alyuvar yapımında anormallikler görülür. Alyuvarların kuru maddesinin %90’ını hemoglobin meydana getirir. Hemoglobin aynı zamanda kana kırmızı rengini veren maddedir. Alyuvarların zarlarının dışında birde “Glukokaliks” denilen tabak vardır. Kan gruplarının tayini bu tabakaya göre olur. Alyuvarlar 3-4 aylık olduklarında dalakta parçalanırlar. Parçalanan alyuvarlardan açığa çıkan demir, tekrar kan yapımında kullanılmak üzere kemik iliği tarafından alınır.