Kırmızı kar hücreleri. Alyuvarlar (eritrositler) dolaşım sistemi içinde oksijen ve karbondioksit taşırlar. Bu taşıma işlemi, alyuvarın ihtiva ettiği Hemoglobin vasıtasıyla olur. Alyuvarlar bikonkaf disk şeklinde (iki taraftan içe çökük, tavla pulu şeklinde) olan hücrelerdir. Alyuvarlar kemik iliğinde. Memelilerde dolaşıma geçmeden evvel çekirdeklerini kaybederler. Bu bakımdan tam bir hücre karakteri taşıdıkları söylenemez.