Bir kınakına (cinchona) alkaloididir. Asırlardan beri sıtmaya karşı kullanılan kinin, bugün eski değerini kaybetmiş ve yerini yeni sentetik antimalaryal (sıtmaya karşı) ilâçlara bırakmışdır. Kinin, had sıtma nöbetlerini hızla bastırıp kandaki parazitleri yok ettiği halde, sıtma enfeksiyonunu ortadan kaldıramamakta ve nüksleri (hastalığın bir süre sonra tekrarlamasını) önleyememektedir. Yine de, ağır sıtma nöbetlerinde, günde 2 gram kinin sülfat, bir hafta süre ile verilebilir.