Bir kınakına (cinchona) alkaloididir. Asırlardan beri sıtmaya karşı kullanılan kinin, bugün eski değerini kaybetmiş ve yerini yeni sentetik antimalaryal (sıtmaya karşı) ilâçlara bırakmışdır. Kinin, had sıtma nöbetlerini hızla bastırıp kandaki parazitleri yok ettiği halde, sıtma enfeksiyonunu ortadan kaldıramamakta ve nüksleri (hastalığın bir süre sonra tekrarlamasını) önleyememektedir. Yine de, ağır sıtma nöbetlerinde, günde 2 gram kinin sülfat, bir hafta süre ile verilebilir. Keza habis sıtmada, koma vakalarında serum içinde damara günde 2 gram kinin damla damla verilebilir.

Kinine karşı dirençli plasmodyum (sıtmaya sebep olan parazit) tipleri olduğu gibi, diğer antimalaryal ilâçlara dirençli plasmodyum tipleri de vardır. Buna karşılık sadece kinin kullanarak netice alınan sıtma vakalrı da vardır. Kinin gebelere ve çocuklara da verilebilir.

Kinin tedavisi sırasında; kulak çınlaması, bulantı, baş dönmesi, çarpıntı görülebilir. Bazı kimselerde ise kinine karşı allerji vardır. Daha ilk dozlarda ağır allerjik reaksiyonlar görülebilir.
Kininle zehirlenmeye kinkonizm (cinchonisme) denir. Zehirlenme sırasında kulak çınlaması, ağır işitme, baş dönmesi, görme bozuklukları, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı husûle gelebilir.