Cerrahî tıp dallarında kazıma işlemi için kullanılan “küretaj” kelimesi, nisaiye (kadın hastalıkları ve doğum bilimi)de “kürtaj” olarak geçer. İşlem, teşhis veya tedâvi maksadı ile rahim içyüzeyinin kazınması veyahut 12 haftaya kadar olan gebeliklerin sona erdirilmesi için yapılır ise de halk arasında daha çok ikinci mânâsı bilinir. 12 haftayı aşan gebeliklerde bu metod zor ve daha risklidir.