Erken doğan, nazik ve düşük doğum ağırlıklı çocukların içinde büyütüldüğü tıbbi bir cihaz. Bu cihazın husûsiyeti; prematüre süt çocuğunun, içindeki havasının ve ısısının ayarlandığı bir kapalı atmosfer içine konmasıdır. Küvezin içindeki ısının, anne karnındaki ısıya eşit olması gerekir.