Erken doğan, nazik ve düşük doğum ağırlıklı çocukların içinde büyütüldüğü tıbbi bir cihaz. Bu cihazın husûsiyeti; prematüre süt çocuğunun, içindeki havasının ve ısısının ayarlandığı bir kapalı atmosfer içine konmasıdır. Küvezin içindeki ısının, anne karnındaki ısıya eşit olması gerekir.

Küvez içinin nemi, oksijeni, iç sıcaklığı otomatik olarak ayarlanır bir tarzda yapılmıştır. Bu vasatlar bebeğin ihtiyacına göre ayarlanır. Bebek, küvezin içinde, dış dünyadan tecrit edilmiş mikropsuz bir vasatda çıplak olarak dinlenir. Burada, miadına eren bir bebeğin hususiyetlerini kazanıncaya kadar ihtimamla bakılır. Bu cihazlar, hastahanelerin çocuk servislerinde hususi ''Prematüre çocuk'' bölümlerinde bulunur ve yetiştirilmiş personel tarafından kullanılır.