Âdetin değişmesi:
Âdetin değişmesi, iki şekilde olur:
1- Bu aydaki kanlı gün sayısı 10 günü aşanlar,
2- Bu aydaki kanlı gün sayısı 10 günü aşmayanlar.

On günü aşanlar da ikiye ayrılır:
a) Yeni âdeti, önceki âdet günlerine rastlayanlar,
b) Yeni âdeti, önceki âdet günlerine rastlamayanlar,

Bunlar öğrenilirse, hayzla ilgili temel bilgiler öğrenilmiş olur.
Aşağıda da, bu farklı durumlar şekille gösterilmiştir: 

Renklerin açıklaması: 

Kural: Âdet zamanı belli olan kadın, bir kere 10 gün veya daha az kan görünce, âdeti değişir, yeni kan gördüğü gün sayısı, yeni âdeti olur.
Mesela, âdeti 6 iken, ikinci ay 8 görse âdeti 8 güne çıkar, 10 görse 10 güne çıkar, 5 görse 5 güne iner, 3 görse 3 güne iner.
15 günden az olmamak şartıyla, temizlik günü değişse de, bunun âdete etkisi olmaz. Yani âdeti değişmez.

Örnekler:

1) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 24 temiz, 10 kan görürse, temizlik gün sayısı değişmez, âdeti 10 güne çıkar. 


2) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 24 temiz, 9 kan görürse, temizlik gün sayısı değişmez, âdeti 9 güne çıkar. 


3)
Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 20 temiz, 8 kan görürse, temizlik gün sayısı 20 güne iner, âdeti 8 güne çıkar. Temizlik gün sayısının değişmesinin, âdet gününe bir etkisi olmaz. 


4) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 23 temiz, 7 kan görürse, temizlik gün sayısı 23 güne iner, âdeti 7 güne çıkar. 


5)
Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 24 temiz, 6 kan görürse, temizlik gün sayısı da, âdeti de değişmez. Âdeti yine 6 hayz olur. 


6) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 26 temiz, 6 kan görürse, temizlik gün sayısı 26 güne çıkar, âdeti değişmez. Âdeti yine 6 hayz olur. 


7) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 19 temiz, 6 kan görürse, temizlik gün sayısı 19 güne iner, âdeti değişmez. Âdeti yine 6 hayz olur. 


8) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 24 temiz, 5 kan görürse, temizlik gün sayısı değişmez, âdeti 5 güne iner. 


9) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 18 temiz, 4 kan görürse, temizlik gün sayısı 18 güne, âdeti de 4 güne iner. 


10) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 32 temiz, 3 kan görürse, temizlik gün sayısı 32 güne çıkar, âdeti ise 3 güne iner.