Sual: İnternette dolaşan şu bilgiler yanlış değil mi?
1- Hanefi mezhebine göre, 55 yaşın üstündeki kadınlardan gelen kan koyu ve siyah ise âdet kanıdır, diğer renklerde ise âdet kanı değildir.
2- İki ay üst üste aynı sayıda kan görmekle düzgün âdet oluşur ve arada bir ay fazla ya da eksik gelse yine düzgün âdetine itibar eder. Eksiklik ya da fazlalık hesaba katılmaz.
3- Âdet günleri içinde kanın akmadığı süreler de yine âdetli sayılır.
4- Âdeti 10 günden az sürede sona eren kadın, yıkanmadan ya da aradan bir namaz vakti geçmeden cima edemez. 10 günde sona eren ise, yıkanmadan da cima edebilir.
5- Sürekli kan gören kadın, âdetini kesin bilmiyorsa, kesine yakın bilgisine göre davranır. Hiç bilmiyorsa ihtiyatlı olur ve her ay altı gün âdetli, kalan günleri ise temiz sayar.
CEVAP
Evet, hepsi yanlıştır. Doğruları şöyledir:

1- Ayiseden gelen her çeşit kan hayz olmaz, istihaza olur. Ayise, hayzdan kesilmiş, yaşlı kadın demektir. Ayise yaşı, Hanbelî’de 50, Hanefi’de 55, Şafii’de 60, Maliki’de 70’tir. Bu yaşlardan sonra gelen kan, hayz olmaz, istihaza olur.

2- İster 2 ay olsun, ister 12 ay olsun, düzgün âdet gören bir kadın, başka ay farklı bir âdet görürse, bu 10 günden az ise, âdeti değişir. Mesela, her ay düzenli 6 gün âdet gören kadın, bu ay 7 gün kan görse, âdeti 7 güne çıkar. 6 gün kan görürse âdeti 6 güne iner. Eğer kan 10 günden fazla gelirse, işte o zaman eski âdeti geçerli olur. Mesela 12 gün kan gelse, yine âdeti 6 gün kabul edilir.

3- Âdet olarak sayılan ve sayılmayan günler vardır. Bir kadından 3 gün kan 2 gün temiz, 2 gün kan gelse, bu 7 günün hepsi hayz olur; fakat bir kadının âdeti 7 gün olsa, 5 gün kan geldikten sonra kesilse, sonra hiç akmasa, akmayan iki gün akmış sayılmaz, âdeti 5 güne inmiş olur.

4- Bu da tamamen yanlıştır. Bir kadının âdeti 7 gün ise, yine 7 gün sonra kan kesilse, yıkanmadan da cima edebilir ve gusledip namazını kılar. Eğer âdeti 7 gün iken 5 günde kan kesilse, yıkanıp namazını kılarsa da, 7 gün dolmadan cima edemez; çünkü eski âdeti kadar kan gelme ihtimali vardır. 7 gün geçtikten sonra yine kan gelirse, namaz kılamaz, cima da edemez, çünkü hayzının değişme ihtimali vardır. Eğer 9 gün geldikten sonra tamamen kesilirse, yeni âdeti 9 güne çıkmış olur.

5- Sürekli kan gelen ve eski âdetini bilmeyen kadın, 10 gün hayz, 20 gün temiz kabul eder. 6 gün diye bir şey hiçbir muteber kitapta bildirilmemiştir. Şafii ve Maliki’de ise 15 gün hayz, 15 günü temiz kabul edilir.