Sual: Mezheplere inanmayan birisi, (Cehenneme girecekler, orada temelli kalır. Fakat günahkâr Müslümanların Cehennemde cezasını çektikten sonra Cennete gideceğine dair bir âyet ve hadis yoktur. İnananlar, Cehennemde ceza çekeceksiniz diye niçin korkutuluyor ki?) diyor. Bu konuda ayet ve hadis yok mu?
CEVAP
Evet vardır. Cehennemde temelli kalan kâfirlerdir. Günahı çok Müslümanlar, affa ve şefaate kavuşamazsa, cezası kadar Cehennemde kalacaktır. Herkes Cehenneme girecek, kimisi çok az, kimisi daha çok, kimisi de sonsuz olarak kalacaktır. İşte bir âyet-i kerime meali:
(İçinizden Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kesin hükmüdür. Allah'tan sakınanları kurtarırız; zalimleri [kâfirleri] de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.) [Meryem 71,72]

Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Allahü teâlâ iman sahiplerine, Cehennemde, günahları kadar azap eder. Sonra imanları sebebiyle ebedi olarak Cennete sevk eder.) [Ebu Nuaym]

(Cehennem ehlinin bir kısmı ne ölür, ne azaptan kurtulur, ne de hayata kavuşur. Bir kısmı da, ölür kömür halini alır. O zaman şefaat izni çıkar. Onlar Cennet kıyılarına kadar getirilir, Cennet ehline
“Bunları hayat ırmaklarında yıkayın” denir. Yıkandıktan sonra yeni bitmiş taze ot gibi hayat bulurlar.) [Müslim, İbni Mace, Darimi]

(Lâ ilâhe illallah ehlinden bazıları günahları sebebiyle Cehenneme girdiklerinde Lât ve Uzza ehlinin
[puta tapanların] onlara, “Allah’a inanmanız size yarar sağlamadı” demeleri üzerine, Allahü teâlâ gazap eder. İman ehlini Cehennemden çıkarıp hayat ırmağında yıkatır. Onlar günahlarından temizlenmiş olarak Cennete girerler.) [Ebu Nuaym]

(İyi olsun, kötü olsun Cehenneme girmeyen kalmaz. Yalnız mümine, serin ve selamet olur, İbrahim aleyhisselama ateşin serin olduğu gibi. Bundan sonra Allah takva ehlini kurtarır, zalimleri ise orada yüzüstü bırakır.)
[İbni Mace]

(Şefaat etmeye devam ederim ve şefaatim de kabul olunur. Ya Rabbi lâ ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyen herkese şefaatimi kabul et derim. Böylece zerre imanı olan hiç kimse Cehennemde kalmaz.)
[Deylemi]

(Sayısız insan Cehenneme girer. Bana da şefaat izni verilir. Secdeye kapanıp şefaat isterim. O zaman
“Kaldır başını, şefaatin kabul olundu” buyurulur.) [Taberani]

(Vallahi Cehenneme giren mümin, orada seksen yıl kalmayınca çıkamaz.)
[Deylemi]

İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:
İman ehli, günahları dolayısıyla Cehenneme girince yüzleri siyah yapılmaz ve zincire vurulmaz. Günahları kadar azap görüp, sonunda Cehennemden çıkarılırlar. (2/67)