Sual: Dini sualleri çeşitli yerlere soruyor çeşitli cevaplar alıyoruz. Hangisinin doğru olduğuna da karar veremiyoruz. Çünkü hepsi de kendisine göre deliller gösteriyor. Bize bir ölçü verebilir misiniz?
CEVAP
Muteber fıkıh kitaplarından nakleden, mezhebe inanan salih kimselere sormak gerekir. Bunu tespit etmekte de güçlük çekilirse, âlimlerin bildirdiği duayı okumalıdır. Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyor ki:

Allahü teâlâ, İslamiyet’i doğru olarak öğrenmek isteyene, bunu nasip edeceğine söz verdi. Bunun için, (Ya Rabbi, sana inanıyorum, seni ve Peygamberlerini seviyorum. İslam bilgilerini doğru olarak öğrenmek istiyorum. Bunu bana nasip et ve beni, yanlış yollara gitmekten koru) diye dua etmeli, istihare yapmalı! Cenab-ı Hak ona doğru yolu gösterir. İki âyet-i kerime meali:

(Doğru yolu arayanları, saadete ulaştıran yollara kavuştururuz.) [Ankebut 69]

(Allah, kendisine yöneleni doğru yola iletir.) [Şûra 13]

Dünyadan herkes ahirete yolculuk yapıyor. Herkes bir vasıtaya binip gidiyor. Bir vasıtaya binmek değil, doğru vasıtaya binmek önemlidir. Yanlış vasıtaya binen, istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Kâbe’ye gitmek için niyet edip Paris’e giden uçağa binen, niyeti halis olsa da Kâbe’ye varamaz.

Bütün dünya bize verilse, fakat itikadımız düzgün değilse, hâlimiz haraptır. Eğer bütün dertler bize verilse, itikadımız doğru ise, üzülmek gerekmez. Felaketten kurtulmanın tek çaresi, kurtulanlarla beraber olmaktır. Kıtmir, köpek iken, Eshab-ı kehf ile beraber olduğu için Cennete girdi. O halde kim olduğumuz ve ne olduğumuz değil, kimlerle bulunduğumuz önemlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Salihlerle beraber olan kötülerden olmaz.) [Buhari]

SALİH ÂLİMLERE SOR
Sakın aklına uyma,
Salih âlimlere sor.
Sapık yollara kayma,
Salih âlimlere sor.

Buyruldu: (Men amile
bi re'yihi nedime)
Görüşüm doğru deme,
Salih âlimlere sor.

Sorarsan kurtulursun,
Gerçek yolu bulursun,
Elbet mutlu olursun,
Salih âlimlere sor.

Bilenleri görme hor,
Kur'anda şöyle diyor:
(Bilmezsen âlime sor)
Salih âlimlere sor.

Akıllı hakka koşar,
Sorup dağları aşar,
Sormayan elbet şaşar,
Salih âlimlere sor.

Sormak büyük nimettir,
Zahmetsiz ganimettir,
İlim safi hikmettir,
Salih âlimlere sor.

Öğren nefsin fendini,
Bir şey sanma kendini,
Dinimiz nakil dini,
Salih âlimlere sor.

Sorulacak yeri seç,
Sapıkları hemen geç,
Derdine bulur ilaç,
Salih âlimlere sor.

Salihler yoksa eğer,
Kitaplara ver değer,
Allah, salihi sever,
Salih âlimlere sor.

Salih, Ehl-i sünnettir,
Bid’atlere bir settir,
Müslümana nimettir,
Salih âlimlere sor.