Sual: 1- Müziğin haram olduğunu söylüyorsunuz. Hangi âyete dayanarak, deliliniz nedir?
CEVAP
Dinimizde delil sadece âyet mi? Bu dinin Peygamberi yok mu? Hadis-i şerifler delil olmaz mı? Resulullah efendimiz müziğin haram olduğunu bildirmiştir.

2-
Hud suresinin onuncu âyeti, Kur’anda her şeyin açıklanmış olduğunu bildiriyor.
CEVAP
Hud suresinin onuncu âyetine bakalım:
(Elif. Lam. Râ. Hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından âyetleri [kesin delillerle] sağlamlaştırılmış, sonra da [iman esasları, ahkam, vaaz, nasihat ve kıssalarla] açıklanmış bir kitaptır.)

Parantez içindeki ifadeler müfessirlerce açıklanmıştır. Yani Kur’an-ı kerimde, peygamber kıssaları, eski milletlerin yaşayışları, iman edilecek hususlar, dine ait hükümler, nasihatler bildirilmiştir. Bunu hangi müslüman inkâr eder. Bu âyetteki açıklama ifadesi, kıssaların ve diğer haberlerin açıklanmış olmasıdır.

Bu âyetten Kur’anın açıklanmasına ihtiyaç yok, hadisler lüzumsuzdur anlamı nasıl çıkarılır ki? Hâşâ sizin dediğiniz gibi burada Kur’an detaylanmış dense, öteki âyetlerle çelişkili olur. Mesela şu âyetle çelişkili olur:
(Ey Resulüm sana indirdiğim Kur’anı insanlara beyan edesin, açıklayasın.) [Nahl 44]

Demek ki açıklanması gerekiyor ki böyle buyuruluyor. Soruyorum, hâşâ Allah çelişkili mi söylüyor? Siz niye bu âyeti görmezden geliyorsunuz ve diğer bir çok âyetleri, mesela (Resulüme tâbi olun, Ona uyun) âyetlerini niye görmezden geliyorsunuz? Sadece Kur’ana uyun, Resulüme uymayın denirdi. Hâşâ bir çok sapık, Resulullahı postacı kabul ediyor. Kitabı getirdi işi bitti diyorlar. Siz de aynı nakaratı okuyorsunuz. Halbuki Allahü teâlâ buyuruyor ki:
(Resulümün verdiğini alın, yasak ettiğinden sakının!) [Haşr 7]

Sadece Kur’ana uyun denir, böyle bir şey söylenmezdi. Demek ki hadis-i şeriflere, Resulullahın bildirdiklerine ihtiyaç var. Mesela namazların kaç rekat olduğu, namazın farzları, namazı bozan şeyler, namazın mekruhları gibi çok şey Kur’anda açıkça bildirilmemiştir. Bunu Resulüne bırakmış, O da açıklamıştır. Resulünün açıklamasından niye korkuyorsunuz? Allahü teâlâ (Açıkla) dedi, O da açıkladı. Yoksa Allah’ın emrine aykırı olarak mı Kur’anı açıkladı? Peygamberimiz binlerce meseleye açıklık getirdi. Bunlar Allah’ın emrine aykırı mı idi?

Resulullah 23 sene bu işin tatbikatını yapmış, göstermiştir. O bildirmeseydi namaz vakitlerinin bile beş olduğunu bilemezdik. Çünkü Kur’anda açıkça yazılı değil. Zekatın ne oranda verileceği yazılı değil. Orucu bozan veya mekruh olan şeyler açıklanmamıştır. Açıklansa idi, Allahü teâlâ, Resulüne (Bunu açıkla) buyurmazdı.

3-
Şu âyete neden değinmediniz? Neden bu Allah’ın âyetini görmezden geldiniz? 45. surenin 6.âyeti: (Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah’ın âyetleridir. Allah’tan ve âyetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?)
CEVAP
Bazı mezhepsizler de aynı oyunu oynadı. O kadar Türkçe kelime arasına niye bir tane Arapça kelime sıkıştırıldı? Âyetin meali şöyledir:
(İşte sana gerçek olarak okuduğumuz bunlar Allah’ın âyetleridir. Artık Allah’tan ve Onun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?)

Söz
kelimesinin Arapçası niye söylenir ki? Hadis-i şerif anlaşılsın diye öyle mi? Hadis, söz demektir. Ama Resulullahın sözlerine hadis-i şerif denir, şerefli söz demektir, mübarek söz demektir. Hâşâ Allah, bir âyetinde Resulullahın hadisine inanmayın diyecek sonra da şöyle buyuracak:
(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

(İhtilaflı bir işin hükmünü Allah’tan [Kur’andan] ve Resulünden [Sünnetten] anlayın!) [Nisa 59]

(Aralarındaki anlaşmazlıkta seni hakem tayin edip, verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmedikçe, iman etmiş olmazlar.)
[Nisa 65]

(Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı kalmaz.)
[Ahzab 36]

(Allah’a ve Resulüne itaat edin!)
[Enfal 20]

(Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık.) [Feth 13]

Söz kelimesini Resulullahın hadisi olarak açıklamak sahtekârlığın daniskasıdır.
Bu âyetlerde Allah, (Resulüme uyun, Resulüm indirdiğim Kuranı açıkla) diyecek, sizin dediğiniz yerde de sakın hadislere uymayın diyecek, hâşâ Allah böyle çelişkili konuşur mu? Siz Resulullahtan ne istiyorsunuz? Bu kadar hileyi, sahtekârlığı ahmaklardan başka kim yutar ki? Yutan varsa ahmaktır.

4-
Şu hadislere hiç değinmemişsiniz. Tutarsızlık yok mu?
Peygamber, 'Benden Kur’an haricinde hiçbir şey yazmayınız. Kim benden bir şey yazdıysa onu imha etsin" "Peygamber Amr b. As'a, söylediği her sözü yazmasını emretti"
CEVAP
Önceleri Kur’an-ı kerimle karışmaması için, (Sözlerimi yazmayın) buyurdu. Daha sonra buna gerek kalmayınca da birçok hadis-i şerifte, (Sözlerimi yazın) buyurdu. Bunun çelişki neresinde? Çelişki sizin kafanızda. Çelişki kıblenizde, kıbleniz yanlış!

Hadis-i şeriflerde de aynı numarayı çekiyorsunuz, bazısını delil olarak gösteriyorsunuz. Mezhepsizler de bunu çok yapıyor. Bak Resulullah hadislerimi yazmayın dedi diyorlar. Ötekini yani (Bundan sonra artık hadislerimi yazın) emrini görmezden geliyorlar. Hadis senet olmaz diyorlar. Peki hadis senet değilse ötekini niye söylüyorlar? Siz de aynı numarayı çekiyorsunuz. Halbuki Allahü teâlâ, Resulümün sözlerine uyun buyuruyor. Siz Kur’ana inansanız bu âyetlere de inanırsınız. Din düşmanları hep bu numaraları kullanmıştır ama Ehl-i sünnet âlimleri bunu görmüş, suratlarına çarpmıştır.

5-
"Kur’andan başka hidayet kaynağı arayan sapıtmıştır" hadisi var.
CEVAP
Çelişki bunun neresinde? Kur’andan başka hidayet kaynağı olur mu hiç? Bu sözün neresini beğenmediniz ki? Hadis-i şerifler, Kur’anın açıklamasından başka bir şey değil ki, Kur’anın emrine uyularak açıklanmış ifadelerdir. Mesela namaz kıl deniyor nasıl kılınacağı bildirilmediği için Resulullah açıklamıştır. Kur’anın açıklaması, Kur’andan başka denir mi? Kur’anda hep Allah ve Resulüne itaat edin geçiyor. Demek ki ayrı değil ki böyle bildiriliyor. Siz Kur’ana inanmıyorsunuz, inanıyorsanız bildirdiğim âyetleri niye inkâr ediyorsunuz?

6-
Hadis, Kur’an gibi önemli bir kaynak ise neden Allah Kur’anı korumayı garantiledi de hadisi Kur’an gibi korumadı?
CEVAP
Gerçekte olmasa bile söz ile siz Allah’a ve Kur’ana inanıyorsunuz değil mi? Öyle ise cevap verin: Hazret-i Musa ve Hazret-i İsa peygamber mi idi? Onlara indirilen Tevrat ve İncil Allah’ın kelamı mı idi? Kur’an gibi onlar da önemli mi idi? Evet ise size soruyorum, niye Allah, Tevrat ve İncili korumayı garantilemedi? Niye bozulup gitti?

Allah, Resulüme uyun diyor bu mantıklı olmuyor da, hadislere ihtiyacımız yok sözü mü mantıklı? Birkaç sapık hariç, bütün Müslümanlar asırlardan beri, Kur’anın emrine, Resulüme tâbi olun âyetine uyarak hadis-i şeriflere inanmış ve onlara göre amel etmiş. Bu mantıksızlık da, peygamberim diyen, Kur’ana ilave yapıldı diyen yalancı adamın [19’cular bâtıl dinini kuran Mısırlı Reşat Halifenin] hadislere inanmayın sözü mü mantıklı? Kur’ana inanmak mantıklıdır. Kur’anda Resulullaha inanın buyuruyor. O güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar buyuruyor. Ona itaat edin buyuruyor. Ona itaat bana itaattir buyuruyor. Bunlara neden inanmıyorsunuz? Bana kalırsa siz misyonersiniz ya da misyonerlerin kullandığı bir maşasınız. Bir müslüman böyle konuşmaz, böyle hareket etmez.

7-
Müzik dinlemenin günah olduğunu söylüyorsunuz. Allah’ın kitabında müziğin haram olduğu geçmiyor. Hadislerde geçiyor bu. Yoksa Allah bunu Kur’anda bildirmeyi unuttu mu? Muhammed mi hatırlattı? Bir peygamber kendi başına hüküm veremez.
CEVAP
Bu ne terbiyesizlik, hâşâ, Allah’a unuttu denir mi hiç? Muhammed hatırlattı denilir mi hiç? Allah Resulüne yetki verdi, Kur’anı açıkla buyurdu. O da açıkladı. Yetki verilen âyetlerden birkaçını tekrar yazıyorum:
(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

(Allah ve Resulüne itaat eden, en büyük kurtuluşa ermiştir.) [Ahzab 71]

(İndirdiğimi insanlara beyan edesin, açıklayasın.) [Nahl 44]

Kur’anın bu emirlerine uymak suç mudur, mantıksızlık mıdır? Resulullah müziği yasak etmişse, elbette yine Allah’ın emrine göre yasak etmiştir. Yukarıda âyetleri yazdım.

8-
Peygamberin sözlerinin 1400 yıldır korunup korunmadığını merak ediyorum. Ölçütümde Kur'andır. Çünkü Ayşe anamız Resulullahın nereden söz söylediği sorulunca, siz Kur'an okumaz mısınız cevabını veriyor. O Kur'andan başka bir şey söyleyebilir mi?
CEVAP
Aynı taktiği mezhepsizler de kullanıyor. İşlerine gelen hadisler sağlamdır, işlerine gelmeyenler uydurmadır. Resulullah efendimizin sözü 1400 yıldır korunamamışsa, Âişe validemizin sözü nasıl
korunmuş? Onun uydurma olmadığını nereden biliyorsunuz?

İkinci bir husus, hadisleri toplayanlar Kur’anı da hazırlamış olan eshab-ı kiramdır. Eğer uydurma hadis varsa, hâşâ uydurma âyet de olur. Çünkü toplayanlar aynıdır.

Diyeceksin Kur’anı Allah indirdi korumasını da Allah yapar. Bu sözü Kur’anı toplayanlar oraya yazamaz mı? Böyle itimatsızlık olursa, niye denmesin? Zaten kâfirlerin taktiği budur, Kur’ana şüphe getirmek için hadislere uydurma demişlerdir.

9-
Ölçüt Kur'an olmalıdır.
CEVAP
Ölçü Kur’an elbette ancak, Allahü teâlâ (Resulüm bu Kur’anı açıkla) buyuruyor. Demek ki Kur’anı açıklaması gerekiyor. Açıklamasaydı anlamamız mümkün olmazdı. Mesela namazların kaç rekat olduğunu bilemezdik. Zekatın oranını bilemezdik. Nelerden zekat verileceğini bilemezdik. Çok şey var.

10-
Peygamberin sözü diye Kur'ana aykırı olanlara iman edemem!
CEVAP
Hâşâ, bu nasıl söz? Kur’anı kim getirdi? Dinin sahibi kim, Peygamberin sözü hiç Kur’ana aykırı olur mu? Bu nasıl müslümanlık? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor galiba. Bir sözün Kur’ana aykırı olup olmadığını siz nasıl anlıyorsunuz? İmam-ı a’zam anlayamıyor, imam-ı Buhari anlayamıyor ve bütün İslam âlimleri anlayamıyor, siz anlıyorsunuz?

11-
Kur'anda müzik dinlemek haram diyor mu? Eğer demiyorsa Peygamber de demiş olamaz.
CEVAP
Resulullah efendimiz bir iki âyeti açıklamış, bu âyet müziği haram ediyor buyurmuş ve bunu bütün ehl-i sünnet âlimleri kabul etmiş, sizin kabul etmemeniz neyi değiştirir ki? Müzikle ilgili hadis-i şerifler hadis âlimlerinin kitaplarında vardır. Hadis âlimleri bir hadisi sahih kabul ediyor ve kitaplarına alıyor, Kur’ana aykırı görmüyor da siz nasıl görüyorsunuz?

Bütün âlimler bir tarafa siz bir tarafa öyle mi? Bu ne haddini bilmezlik böyle?
Biz istisnasız bütün ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarına ve hadis-i şeriflerin hepsine inanırız. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında uydurma hadis olmaz. Çünkü Resulullah (Söylemediğim sözü hadis söyleyen Cehenneme gidecektir) buyuruyor. (Uydurma hadis) demek, (Bu sözü, Allah Resulü söyledi) diye Peygamber efendimize iftira etmektir. Hangi müslüman bunu yapar? Sıradan bir müslüman bile bunu hatırından geçiremez.

Bütün ehl-i sünnet âlimleri müzik haram diyor, siz ise onlara aykırı helal diyorsunuz. 1400 senedir gelen âlimlere ve Resulullahın hadislerine mi inanalım yoksa size mi? Güzel ses ayrı müzik ve çalgı aleti ayrı.

12-
Müziğin ve Notaların Allah tarafından yaratıldığına kimsenin şüphesi olmaması lazım.
CEVAP
Evet domuzun, köpeğin, her türlü necasetin, pisliğin, kâfirin, Allah tarafından yaratıldığına hiç kimsenin şüphesi olamaz. Çünkü Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Her şeyi yaratan Allah’tır) [Mümin 62, Enam 101, Rad 16]

(Sizi de, yaptığınız işleri de yaratan Allah’tır.) [Saffat 96]

13-
Müzik Peygamber tarafından yasaklandı fakat Kur’anda böyle bir yasak yoktur.
CEVAP
Siz anlamıyor musunuz yoksa inanmak mı istemiyorsunuz, yine aynı şeyi söylüyorsunuz. Size birkaç âyeti tekrar yazayım:
(Resulüme uyun ki, doğru yolu bulun!) [Araf 158, Nur 54]

(Resulümün verdiğini alın, yasak ettiğinden sakının!)
[Haşr 7]

(Allah’a ve Resulüne karşı gelen, apaçık bir sapıklıktadır.) [Ahzab 36]

(Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.)
[Nisa 13,14]

(İhtilaflı bir işin hükmünü Allah’tan [Kur’andan] ve Resulünden [Sünnetten] anlayın!) [Nisa 59]

(İndirdiğimi insanlara beyan edesin, açıklayasın)
[Nahl 44]

(O Peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar.) [Araf 157]

(O, [Resulüm] vahiyden başkasını söylemez.) [Necm 3,4]

Demek ki Peygamber efendimiz kendiliğinden haram etmiyor, vahye dayanıyor yani Allah’ın bildirmesine dayanıyor. Bir de bazı âyetler var, onları herkes anlayamıyor. (İndirdiğim Kur'anı insanlara açıkla) buyuruyor. Bazı âyetlerde müzik haram edilmiştir. Bunu Resulullah açıklayabiliyor. Biz bakınca anlayamıyoruz. Mesela müziği haram eden iki âyet:

Lokman suresinin 6.âyetindeki lehv-el hadis ifadesi müzik olarak bildirilmiştir. Lehv-el hadis, Türkçe olarak boş söz, boş eğlence gibi manalara gelir. Ama bu boş eğlencenin, yani ahirete fayda vermeyen bu eğlencenin müzik olduğu bildirilmiştir.

Allahü teâlâ, şeytana [İsra suresinin 64. âyet-i kerimesinde] (Vestefziz... bi savtike [Sesinle oynat]) buyuruyor. Bu (Her türlü müzikle, çalgı ile insanları şaşırt) demekmiş. (Medarik, Şeyhzade)

Böyle âyetler olmasa bile Resulullahın bildirdiğini kabul etmemek Allah’ı kabul etmemek olur. Böyle yapanların da kâfir olduğu yine Kur’an-ı kerimde bildiriliyor.

İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki:
(Cenab-ı Hak, Kur’an-ı kerimde, Muhammed aleyhisselama itaat etmenin, kendisine itaat etmek olduğunu bildiriyor. O halde, Onun Resulüne itaat edilmedikçe, Ona itaat edilmiş olmaz. Bunun pek kesin ve kuvvetli olduğunu bildirmek için, (Elbette, muhakkak böyledir) buyurup, doğru düşünmeyenlerin, bu iki itaati birbirinden ayrı görmelerine meydan bırakmadı. Yine Allahü teâlâ, (Kâfirler, Allahü teâlânın emirleri ile Peygamberlerinin emirlerini birbirinden ayırmak, bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyerek, iman ile küfür arasında bir yol açmak istiyorlar. Bu kâfirlerin hepsine çok acı azap hazırladık) buyurmaktadır.) [Müjdeci mektuplar 152]

14-
Söz konusu âyetin notalarla müzikle yani müziğin kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığı gibi boş söz ve boş eğlence olduğunu siz yazdınız. Dolayısıyla boş sözlerin ve boş eğlencenin müzikle hangi bağlantısı var? Fakat boş söz ve eğlence boş müzik diye tanımlanabilir. Fakat âyetle direkt olarak bir ilişki kurulamaz kanaatindeyim.
CEVAP
Peygamberimiz haram diyor, siz hâlâ âyet notalardan bahsetmiyor diye itiraz ediyorsunuz. Böyle müslümanlık olur mu? Peygambere inanmadan nasıl müslümanlık olur?

Atalarımız yenilen doymaz buyuruyor. Ama din iman konusunda yenmek, yenilmek olmaz. İnanmak veya inanmamak, yani iman etmek veya etmemek olur. Müslüman olmak veya kâfir olmak olur.

Müslüman olmak için, akıla lüzum var. Akıllı olan mükelleftir. Deliler iman ile mükellef değildir. Şunu iyi bilin ve unutmayın: Allah’a inanmayan Onun kudretini anlayamaz, Ona giden yolu bulamaz. Allah’ın resulü Muhammed aleyhisselama inanmayan Onun derecesini, makamını, kıymetini bilemez. Muhammed aleyhisselamdan gelen nimetlere kavuşmak için iki şart vardır:
Birincisi Onun Peygamberliğini tasdik etmek, ben Ona iman ettim demektir.
İkincisi Onu çok sevmektir. Gelen nimetlerin miktarı, bu sevginin derecesine bağlıdır. Tasdik olmadan, O yüce Peygamberi gözünüzle de görseydiniz, her mucizesine şahid de olsaydınız yine inanmazdınız. Onun zamanındaki müşrikler böyle olmadı mı? O yüce Peygamberin zamanında nasıl olacağını merak ediyorsanız, şu anda nasıl olduğunuza bakın. Şimdi nasılsanız, o zaman da öyle olurdunuz. Bu herkes için geçerlidir ve böyledir. Siz bu hâlinizle o zaman peygamberlik iddiasında bulunan üç kağıtçıya yani Müseyletemül Kezzaba da inanırdınız. Çünkü ona inananlar da çıkmıştır.

Siz birkaçını defalarca yazdığım âyetlere rağmen direniyorsunuz. Aman bize hadisten söyleme diyorsunuz. Sizin Muhammed aleyhisselama olan bu düşmanlığınız nereden ileri geliyor? Allahü teâlâ Onun sözü senet derken siz niye Allah’ın bu âyetlerini kabul etmiyorsunuz? Defalarca sormama rağmen, Allah Resulüme uyun, Onun sözü senettir buyurduğu halde Muhammed aleyhisselamın sözleri niye senet değil? Niye kabul etmiyorsunuz? Resulullaha uymayan ve âyetlere inanmayan kitapsızlarla, bizim işimiz yoktur. Lütfen bizi daha fazla meşgul ve rahatsız etmeyiniz. Köre bir şey tarif edilemez, kör tarifle görmez.

15-
Sorularımı yanıtlamayarak kaçıyorsunuz. Hadi, ispat edin neden müziğin haram olduğunu?
CEVAP
Misyonerliğiniz bir yana siz deli falan değilsiniz değil mi? Siz benim defalarca sorduğum sorulara cevap vermeyin, sonra da kaçan siz değil de biz mi olacağız? Size şu soruları kaç kere sordum.

Bunlara cevap verin ona göre konuşalım:
Allah şöyle buyurmuyor mu?
(Resulüm size neyi verdiyse alın, neden yasakladıysa kaçın.) [Haşr 7]

(Ona tâbi olun ki, doğru yolu bulasınız!) [Araf 158]

(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

Siz bu âyetlere ve diğer yazdığım âyetlere niye cevap vermiyorsunuz?
Sizin Muhammed aleyhisselama olan bu düşmanlığınız nereden ileri geliyor? Allahü teâlâ Onun sözü senet derken siz niye Allah’ın bu âyetlerini kabul etmiyorsunuz?
(O, kendisine vahyedilenden başkasını söylemez.) [Necm 3, 4]

Yani, söylediği hadis-i şerifler de vahye dayanır, yani Allah’tandır demektir. Peygamberimiz bir şey söylerse kendiliğinden mi söylemiş olur? Allah, O kendiliğinden söylemez diyor siz ise O kendiliğinden söyler diyerek hâşâ Allah’ı yalancı çıkarmaya çalışıyorsunuz.

Siz bunlara cevap verin. Yukarıdaki âyetler yalan mı? Resule itaat Allah’a itaat deniyor, yalan mı? O Peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar deniyor, yalan mı? O, [Resulüm] vahiyden başkasını söylemez deniyor, yalan mı?

Haşr suresinde size neyi verdiyse alın neyi emrettiyse yapın, neden yasakladıysa kaçının buyuruyor. Peygamberin yasak ettiklerini yaparsak Allah’a isyan etmiş olmaz mıyız? Resule itaat Allah’a itaat değil mi? Yoksa bu âyetleri inkâr mı ediyorsunuz?
Hadislere karşı gelmek Resule karşı gelmek değil mi?
(Allah ve Resulüne karşı gelen, bilsin ki Allah’ın azabı çetindir.) [Enfal 13]

Siz Resulullaha uymuyorsunuz, Onun hadislerini kabul etmiyorsunuz, çetin bir azaba hazırlanın. Mertçe zebralar gibi yan çizmeden açıkça inanmıyorsanız inanmayın, zaten kâfirler inanmaz, bazılarına inanır bazılarını inkâr ederler. Peygamberin emri ile Allah’ın emrini ayıranların kâfir oldukları yine Kur'anda bildiriliyor:
(Allah’ın yolu ile, Peygamberlerin yolunu birbirinden ayırmak isteyenler kâfirdir.) [Nisa 150,151]

Siz Peygamberin emrini Allah’ın emri saymadığınız için bu âyete göre de müslüman değilsiniz.
Resule tâbi olun, Ona itaat eden Allah’a itaat eder gibi sayısız âyeti inkâr eden kâfire ne diyeyim ki? Âyetleri inkâr eden elbette kâfir olur. İki âyet meali tekrar:
(De ki, "Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin!") [A. İmran 31]

(De ki, "Allah’a ve Peygambere itaat edin! Eğer [Peygambere uymayıp] yüz çevirirlerse, [kâfir olurlar.] Elbette Allah kâfirleri sevmez.) [A.İmran 32]

Âyete inanmıyorsunuz, hadise inanmıyorsunuz, artık size ne diyeyim? Kur’an-ı kerim baştan sona kadar Resulüme uyun, Ona tâbi olun derken Muhammed aleyhisselamı devre dışı bırakan kâfire ne diyeyim? O postacıydı vazifesi bitti diyen kâfire ne diyeyim? İnanmayana ne diyeyim? Bazı müşrikler Muhammed aleyhisselamı bizzat gördükleri halde, konuştukları halde inanmadılar. Şu mucizeyi göster inanalım dediklerinde, istedikleri mucizeler olunca bile inanmadılar. Size ve sizin gibilere Kâfirun suresini okuyorum, senin dinin sana benim dinim bana.