Dini Konular
Ara

Sual: Muayyen günlerimizde neleri okuyup, neleri okuyamayız? Daha doğrusu bu günlerimizde yasak olan-olmayan şeyler nelerdir?
CEVAP
Hayz ve Nifaslıya yasak olanlar:
1-
Namaz kılamaz.
2-
Oruç tutamaz.
3-
Kur'an okuyamaz.
4-
Mushafa el süremez.
5-
Camiye giremez.
6-
Kâbe’yi tavaf edemez.
7-
Cima edemez.

Hayzlıya serbest olanlar
Yasak edilenlerin dışında her şey yapabilir. Mesela şunları yapar:
Hayzlı kadın, Besmele, salevat-ı şerife, kelime-i tevhid, istiğfar ve bütün duaları okuyabilir, tesbih çeker, zikreder. Fâtiha, Rabbenâ âtina.., Rabbenağfirli... ve daha başka dua âyetlerini dua niyetiyle ezberden okuyabilir. Hayzlı iken kabir ziyaretine gidebilir, dua niyetiyle orada Fatiha okur. Her namaz vaktinde abdest alıp, o namazı kılacak kadar zaman oturup zikreder, tesbih çekerse, en iyi kıldığı namazın sevabını kazanır.

Sual:
Abdestsiz iken dua, salevat söylenir mi?
CEVAP
Abdestsiz, dua okumak, istiğfar çekmek, salevat-ı şerife getirmekte mahzur yoktur. Boş dururken de, iş yaparken de bunları okumak çok iyi olur. Abdestli olursa daha çok sevap olur. Abdestsiz olursa da, hatta muayyen özürlü iken de mahzuru olmaz.

Not:
Geniş bilgi için, Hayz ve Nifas Bilgileri maddesine bakınız.