Dini Konular
Ara

Sual: Hangi kişilerin duası makbuldür?
CEVAP
Hacıların, mücahidlerin, dertlilerin, hastaların, gariplerin, mazlumların, yolcuların, ana babanın, bela gelmeden önce dua edenin, çok zikredenin, Müslümanlıkta saçlarını ağartanın, oruçlunun, salih âlimin ve adil idarecinin duaları makbuldür.
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Şu dört dua red olmaz: Din kardeşi yokken, onun gıyabında yapılan dua. İyileşinceye kadar hastanın, dönünceye kadar hacca ve cihada gidenin duası.)
[Deylemi]

(Dertlinin duasını ganimet bilin!)
[Ebuşşeyh]

(Oruçlunun duası red olmaz.) [Tirmizi]

(Şu üç kişinin hakkını ancak münafık olan küçümser: İslam yolunda saçını ağartmış olan, ilim sahibi ve adil idareci.)
[Hatib]

(Şu üç kişinin duası red olmaz: Çok zikreden, mazlum ve adil idareci.)
[Beyheki]

(Şu üç kişinin duası kabul olur: Ana baba, yolcu ve mazlum.) [İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi]

(Sıkıntıda duasının kabul edilmesini isteyen, refah zamanında çok dua etsin!) [Tirmizi]

(Duanın kabul olması için iki şey gerekir: Dua ihlas ile yapılmalı. Yediği ve giydiği helalden
olmalı. Odasında, haramdan bir iplik olanın, o odada yaptığı dua kabul olmaz.) [Tergibüs-salât]

(Dua eden kimsenin ya günahı affolur, ya hemen hayırlı karşılığını görür veya ahirette mükafatını bulur.)
[Deylemi]