Sual: “Hazret-i Ali’yi ilk halife seçmeyen sahabe kâfir olduğu için bu sahabelere lanet etmeli. Hazret-i Ali’nin üç halifeye biat etmesi, onları idare etmek için yapılan bir takıyyedir” diyenlere ne cevap vermeli?
CEVAP
Dinimizde, Ebu Cehil ve Ebu Leheb kâfirlerine hatta şeytana lanet etmek ibadet değildir. Resulullah efendimizin arkadaşlarına sövmek, Resulullaha hakaret olur.

Ehl-i beyti sevmek farzdır, ehl-i beyti sevmeyen Müslüman olarak ölmez. Ehl-i beyti sevdiğimiz gibi ehl-i beytin sevdiklerini de sevmemiz gerekir. Sevmezsek ehl-i beyti sevmemiz yalan olur. Mesela Resulullahı seven onun kayınpederlerini de, damatlarını da sevmesi gerekir. Hazret-i Ali’yi seven onun damadı Hazret-i Ömer'i de sevmesi gerekir. Hazret-i Ömer'e lanet eden onun kayınpederi olan Hazret-i Ali’yi üzmez mi? Bir Müslümana lanet edenin kendisi lanetlik olur. Hazret-i Ali’ye lanet eden de lanetliktir. Ama uydurma tarih kitaplarına değil, Allah ve Resulünün buyurduklarına yani Kur'an-ı kerime, hadis-i şeriflere bakmak lazım. Kur'an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde Eshab-ı kiramın tamamının Cennetlik olduğu bildiriliyor. Ölçümüz uydurma tarih kitapları değil, Kur'an-ı kerim ve hadis-i şerifler olmalı, İbni Sebe’nin uydurduğu yalanlara itibar etmemeli.

Hazret-i Ali de, üç halifeye biat etti. Meşru halife olmasalardı, Hazret-i Ali biat eder miydi? Siz, üç halifeye meşru halife değil diye lanet ediyorsunuz. Dolayısıyla üç halifeye biat edenlere de, onları halife yapanlara da lanet ediyorsunuz. Üç halifeye biat edenlerin içinde Hazret-i Ali de vardır. Hazret-i Ali’ye lanet etmiş oluyorsunuz. Ayrıca Hazret-i Ali için, (Çeyrek asır boyunca üç halifeye ses çıkartmayarak, hakkı gizleyerek, iki yüzlülük ederek onları idare etti) demeniz çok çirkin bir iftiradır.

Sual:
Yezide lanet etmek caiz midir, o kâfir mi idi?
CEVAP
Yezid, Müslüman idi. Namaz kılardı. İslamiyet’e düşman değildi. Yüzüğünün taşı üzerinde Rabbünallah yazılı idi. Kerbela olayına o da üzülmüştür. (S. Ebediyye)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Evet, alçak Yezid, inatçı ve fasık idi. Ona da lanet edilmemesi Ehl-i sünnetin, kâfir bile olsa, bir kişiye lanete izin vermediği içindir. Ancak kâfir olarak öldüğü bilinen kimseye lanet etmek caizdir. Ebu Leheb ve eşi gibi. Yoksa Yezide lanet edilmemeli, demek değildir. Allahü teâlâyı ve Onun Resulünü incitenlere Allah lanet etsin demek caizdir. (1/251)

Yezidin kâfir olduğuna dair bir delil bulunmadığı için ona da lanet edilmez. Ama yukarıda bildirdiği gibi, Allah ve Resulünü incitenlere lanet olsun demekte mahzur olmaz.