Dini Konular
Ara

Sual: Haramlardan bazılarını maddeler halinde bildirmiştiniz? Bunun gibi, farzları da bildirebilir misiniz?
CEVAP
Farzlardan bazıları da şunlardır:

1- Allah rızası için aç olanı doyurmak,
2- Aksırınca elhamdülillah diyene yerhamükellah demek,
3- Allah ve Resulüne itaat, [kendine farz olanları öğrenip yapmak ve haramlardan sakınmak]
4- Allah’ın azabından emin olmayıp korkmak, rahmetinden de ümit kesmeyip ümitli olmak,
5- Allahü teâlânın rızka kefil olduğuna ve rızkın Allah’tan olduğuna inanmak,
6- Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek,
7- Allahü teâlâya ihsan ettiği nimetleri için şükretmek,
8- Allahü teâlâyı hiç unutmamak [Her işinde Allah’ın rızasını gözetmek],
9- Amentüdeki altı esasa inanmak, ezberleyip manasını bilmek,
10- Ana babaya iyilik ve hizmet etmek,
11- Belâlara sabretmek yani isyan etmemek,
12- Bir yerde salih kimse kalmayıp, fesat ve bid’at artınca, başka yere göçmek,
13- Hayvan keserken Besmele çekmek,
14- Boşadığı kadına mehr parasını ödemek,
15- Boşanan kadının nafakasını babası, babası yoksa zengin akrabasının vermesi,
16- Çocuğun, babasına hizmet etmesi,
17- Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek,
18- Emîrin, İslamiyete uygun emirlerine itaat etmek,
19- Emr-i maruf ve nehyi münkerde bulunmak,
20- Emr-i marufu yumuşak yapmak,
21- Erkeklerin Cuma namazı kılması,
22- Eshab-ı kiramın hepsinin salih ve adil olduğuna inanmak, hiçbirine dil uzatmamak,
23- Fuhuş sözlerden sakınmak,
24- Günahları için tevbe etmek,
25- Halife-i müsliminin, seçip emrettiği ictihada göre amel etmek,
26- Haram işlemekten korkan bekârların evlenmesi,
27- Helâl yiyip içmek ve giyinmek,
28- Her asırda yaşayan her milletin, Resulullaha uyması,
29- Her müslümanın, müctehidi taklit etmesi yani dört mezhepten birinde bulunması,
30- Hubb-i fillah ve buğd-i fillah üzere olmak,
31- İslam’ın beş şartını öğrenip tatbik etmek, [Namaz, oruç, zenginse zekât ve hac]
32- İyi huylu olmak ve ahlak ilmini öğrenmek,
33- Kâinata, ibret nazarıyla bakmak,
34- Kanaat etmek,
35- Karısı zengin olsa bile, bunun nafakasını vermek,
36- Kaza ve kadere razı olmak,
37- Kız ve oğlan çocuk yedi yaşına gelince, namaz kılmalarını emretmek,
38- Kifayet miktarı rızık [yani yiyecek, giyecek ve mesken] kazanmak için çalışmak,
39- Kul ve hak borçlarını ödeyip ölüme hazırlanmak ve borçlunun vasiyet yazması,
40- Sanatına, mesleğine ait din ve fen bilgilerini öğrenmek,
41- Müctehidin Eshab-ı kirama uyması,
42- Müctehidin kendi ictihadına uyması,
43- Müdara etmek, yani insanlarla iyi geçinmek,
44- Müftünün müctehid olması,
45-
Namaz kılacağı zaman hayzdan ve cünüplükten gusletmek,
46- Namaz kılacak kadar sure veya âyet ezberlemek,
47- Nasslarda açıkça bildirilen emirlere inanmak ve uymak,
48- Ölüyü yıkamak, kefenlemek, cenaze namazı kılmak, kabre defnetmek farz-ı kifayedir,
49- Peygamberlerin mucize göstermeleri,
50- Resulullahın Ehl-i beytine ve hanımlarına saygı göstermek,
51- Resulullahın peygamberliğini işitenin, Ona iman etmesi,
52- Salih ve mahrem akrabayı ziyaret etmek,
53- Selam verenin selamını almak,
54- Sözüne sadık olmak, doğru söylemek,
55- Şafii’de, erkek çocukların sünnet olması,
56- Tartı ve ölçüleri hilesiz, doğru kullanmak,
57- Tevekkül etmek,
58- Zengin babanın, fakir çocuğunu evlendirmesi,