Dini Konular
Ara

Sual: İnsan günah işleyeceği zaman nasıl düşünmeli ki o günahı işlemekten uzaklaşsın?
CEVAP
Bir kimse, günah işleyeceği zaman, kendisini, Allahü teâlânın hep gördüğünü ve yanında amellerini yazan meleklerin de bulunduğunu düşünmelidir!

Allahü teâlânın sıfat-ı sübutiyyesinden, Basar, görmek, esma-i hüsnasından El-Basir, gizli açık, her şeyi çok iyi gören demektir. Kur'an-ı kerimde birçok âyet-i kerimede, Allahü teâlânın, insanların yaptıkları her işi en iyi şekilde gördüğü bildirilmektedir. (Bekara, 110, 233, 237)

Allahü teâlâ, sadece yapılanları değil, yapılacak olanları da, insanların ne düşündüklerini de bilir. Birkaç âyet-i kerime meali:
(İnsanı ben yarattım ve nefsinin kendisine fısıldadığını [ne düşündüğünü, ne düşüneceğini] bilirim ve ben ona şah damarından daha yakınım.) [Kaf 16]

(Allah onların kalblerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.)
[Neml 74]

(Allahü teâlâ, içinizde ne varsa hepsini bilir.)
[A.İmran 154]

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Bir kimse, iki salih komşusundan nasıl utanıyorsa, gece-gündüz, kendisi ile beraber olan iki melekten de öyle utanmalıdır!) [Beyheki]

Sual: Namaz kılan biriyim. Namahreme bakmak veya başka bir günah işlemek istendiği zaman, bundan korunacak bir dua var mıdır?
CEVAP
Evet, vardır. Ancak doğru kılınan namazın, her kötülükten koruduğu Kur’an-ı kerimde bildiriliyor. Onun için ilkönce namazı doğru kılmaya çalışın. Namazın farz, vacib, sünnet ve müstehablarına riayet edin. Mekruhlarından kaçının. Böyle namaz kılan kimse elini harama uzatamaz.

Duaya gelince, Allahü teâlâyı zikretmeli, yani anmalı, hatırlamalı. Mesela La ilahe illallah demeli. Allah'ı anmadan gaflet içinde yaşayana şeytan musallat olur. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Rahman olan Allah'ı zikretmekten gâfil olana, yanından ayrılmayan bir şeytan musallat ederiz.) [Zuhruf 36]

Şeytan, insana musallat olup da günaha teşvik edince, hemen Allah'ı zikretmeli yani kelime-i tevhid okuyarak, estağfirullah diyerek, La havle... okuyarak Allah'ı anmalıdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Şeytan, Allah zikredilince, kaçar, zikredilmezse, vesvese vermeye devam eder.) [Ebu Ya'la]

Her zaman Allahü teâlâ zikredilirse, şeytan musallat olamaz. Şeytanın şerrinden ve vesvesesinden kurtulmuş olunur. Zaten şeytan gâfillere musallat olur. İyilere bir zararı dokunamaz. Allahü teâlâ şeytana diyor ki: (Benim kullarıma senin hakimiyetin yoktur, onlara musallat olamazsın.) [İsra 65]

İyiler de, kötüler de, Allahü teâlânın kulu olduğu halde salihler için, (Benim kulum) buyuruyor. Demek ki Rabbimizin (Benim kulum) dediği salih kimselere şeytan musallat olamıyor. Paraya, kötü arzularına kul olanlara şeytan musallat oluyor. Casiye suresinde (Hevasını ilah edinenler) tabiri geçiyor. Yani kötü arzularının kulu olanlar buyuruluyor. Kişi neye tapıyorsa onun kuludur.