A (1114) | B (527) | C (326) | D (413) | E (571) | F (239) | G (275) | H (942) | İ (454) | J (19) | K (840) | L (165) | M (1275) | N (492) | O (286) | P (298) | R (355) | Ş (870) | T (498) | Ü (161) | V (201) | Y (198) | Z (205)
Başlıksıralama simgesi Yazı
Ya hep ya hiç mantığı

Sual: Ben namaz kılan, oruç tutan haramlardan kaçmaya çalışan bir bayanım. Ancak tesettürlü değilim. İki grup insan bana sataşıyor:
Bir kısmı diyor ki:
Başın açık olduğuna göre, hiçbir ibadetin muteber değildir, boşuna ibadet...

Ya ne demektir

Arapça ya kelimesinin Türkçesi yoktur. Türkçede buna ihtiyaç da yoktur. Ya kelimesini biz de her zaman ey diye yazıyorsak da, karşılığı değildir. Telefonda konuşurken hitap sözü olarak alo kullanılıyor. Arapçada da, birisine hitap ederken, “Ya falanca” denir. Türkçede...

Ya Rab

Şu benim canım acep,
Nasıl alına ya Rab?
Girip de Cehenneme,
Azap ola mı ya Rab?

N’olacak benim halim?
Var mı yatacak yerim?
Yer altına girerim,
Akrep dola mı ya Rab?

Can boğaza gelince,
Azrail görününce,
Tutup canı alınca,
Kolay ola mı ya Rab...

Ya Rabbi, iman ile ölmemi nasip eyle

Evliyanın büyüklerinden bir zat, hac zamanında insan kılığına girmiş olan İblisi Arafat'ta gördü. Zayıflamış ve benzi solmuş, gözü yaşlı ve kamburu çıkmış, perişan bir haldeydi. Evliya zat, İblisi tanıyıp ona...

Ya Resulallah

Kimsenin gücü yetmez, Rabbin seni övüyor
Sana habibim diyor, herkesten çok seviyor
Melekler, hem de kendi sana salât okuyor
Seni bizzat övüyor, Kur'an ya Resulallah

Nisan yağmuru oldun, rahmet saçtın âleme
Sabrı cemil gösterdin, her ezaya, eleme
Güzel ahlakın gelmez, yazı ile...

Ya Resulallah

Güller açar gül yüzünde
Güzellik senin özünde
Sevenler senin izinde
Gidiyor ya Resulallah

Hepsi kudret dokusudur
Sekiz cennet kokusudur
Gözlerimin uykusudur
Cemalin ya Resulallah

Mevlam sana dostum demiş
Seni nur ile bezemiş
Gönlüm seni çok özlemiş...

Yabancı Cisimler

Vücudun belirli bir yerinde, normalde bulunmayan herhangi bir madde yabancı cisimdir. Bunlara özellikle çocuklarda, barsaklar, kulak ve burunda rastlanır. Yutukan yabancı cisimler, yemek borusunda takılabilir, ya da tehlikeli olabilir. Bu nedenle bazen ameliyata çıkartılmaları...

Yabancı kadınlara erkeklere bakmak

Sual: Yabancı kadınlara bakmak günah mıdır?
CEVAP
Kadınlara da erkeklere de lüzumsuz veya şehvetle bakmak günahtır. Âyet-i kerimede mealen buyuruldu ki:
(Ey Resulüm, müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramlardan korusunlar! İman...

Yabani meyveleri yemek

Sual: Dağdaki meyveler, yabani hayvanların rızkı olduğu için bizim yememiz caiz olmaz deniyor. Bunun için alıç, kuşburnu, kızılcık, yabani ahlat, mantar yemek günah mıdır? Yine hayvanın rızkı olan diğer yabani hayvanları yemek caiz...

Yâd Etmek

Hatırlamak, anmak. Zikir.

Yâd-ı Daşt

Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Zikrin, Allahü teâlâyı anmanın ve hatırlamanın kalbe yerleşmesi, meleke hâline gelmesi.
Yâd-ı daşt en yüksek mertebedir. Ondan sonra mertebe yoktur. (İmâm-ı Rabbânî)

 

Yâd-ı Gird

Hatırlamak; Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Her an Allahü teâlâyı anıp hatırlamaya çalışmak.

 

Yâdigar

Dost hatırası.

Yâfiî

Büyük velîlerden. İsmi, Abdülkâdir Dücânî Yâfiî, künyesi Ebû Riyâh’tır. Nesebi, Cennet gençlerinin seyyidi hazret-i Hüseyin’e ulaşır. 1809 (H.1224) senesinde Beyrut’un Yafa'ya bağlı, Decin köyünde...

Yağ Embolisi

Büyük kemik kırıklarında görülebilen bir komplikasyondur. Kemik iliğindeki yağın bir kısmı açığa çıkar ve yağ damlaları kan dolaşımına karışıp damar tıkanmasına neden olur.

 

Yağlı Dejenerasyon

En çok kalp, karaciğer ve böbreklerde görülür. Bu organlarda, hücreler normal çalışma yeteneklerini kaybederler ve içlerinde yağ tanecikleri birikir.

 

Yağma olsun

Canlar canını seçtim,
Bu canım yağma olsun!
Dünya kârından geçtim,
Dükkânım yağma olsun!

İkilikten usandım,
Birlik diye uyandım,
Dert suyu içip kandım,
Dermanım yağma olsun!

Yunus’um doğru dedim,
Bal ile...

Yağmur duası

Sual: Yağmur duasında eller niçin aşağıya çevriliyor?
CEVAP
Yağmur duasında eller aşağıya çevrilmez. S. Ahmed Tahtavi hazretleri buyuruyor ki:

Yağmur Duâsı

Yağmur yağdırması için Allahü teâlâya yapılan duâ. (Bkz. İstiskâ)

Yahudi ve Hıristiyanlar

Ateist diyor ki:
Sual:
Aşağıdaki birinci âyette Yahudi ve Hıristiyanlar Cennete gidecek denirken, diğer iki âyette Cehenneme gidecekleri bildiriliyor. Bu açık bir çelişki değil mi?

İman edenler, Yahudi, Hıristiyan ve Sabiinlerden Allah’a ve ahirete inan...

Yahûdîler

Ehl-i kitabdan birisi olan kavim, topluluk. Yâkûb aleyhisselâmın on iki oğlundan gelenler. Bunlara daha önce Benî İsrâil yâni İsrâiloğulları denildi.

Yahudilik
Yahudilik, Tevrat ve Talmud

Sual: Yahudiliğin tarihçesi nasıldır?
CEVAP
İbrahim aleyhisselam, ulül-azm Peygamberlerdendir. O, ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi. Hakiki Müslüman idi. İbrahim aleyhisselam Beni İsrail’in, yani Yahudilerin ve ayrıca Arapların da ceddidir. Muhammed...

Yahya

Canlı, hayat süren.

Yahya Aleyhisselam

İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriyya aleyhisselamın oğludur. Annesinin ismi Elisa olup, İmran’ın kızıydı. Hıristiyanlar Elizabeth diyorlar. Davud aleyhisselamın neslinden olup, hazret-i Meryem’in teyzesinin oğluydu.

Yahyâ Aleyhisselâm

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriyyâ aleyhisselâmın oğludur. Annesinin ismi Elîsa olup, hazret-i Meryem'in kızkardeşi ve İmrân'ın kızı idi. Dâvûd aleyhisselâmın neslinden olan Yahyâ aleyhisselâm, hazret-i Meryem'in teyzesinin...

Yahyâ bin Eksem

Hanefî fıkıh âlimlerinin büyüklerinden. İlmi çok, fikri parlak, kadri yüksek, şânı yüce bir velî olup, ismi Yahyâ bin Eksem, künyesi Ebû Muhammed’dir. Nesebi, meşhûr Arap hâkimlerinden Eksem bin Sayfî’ye dayanır...

Yahyâ bin Muâz-ı Râzî

Büyük velîlerden. İsmi Yahyâ bin Muâz bin Câfer Râzî, künyesi Ebû Zekeriyyâ, lakabı Vâiz'dir. Rey'de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 872 (H.258) târihinde Nişâbur'da vefât etti.

Yahyâ Efendi

İstanbul’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Yahyâ, nisbeti Beşiktâşî’dir. Aslen Amasyalı olup Şamlı Ömer Efendinin oğludur. Yahyâ Efendi, İbn-i Ömer el-Arabî, Yahyâ bin Ömer Beşiktâşî ve Molla Şeyhzâde gibi isimlerle de tanınıp...

Yahyâ Îdilî

Kuzey Afrika’da yetişen büyük velîlerden. On beşinci asırda yaşamıştır. Kaynaklarda doğum ve vefât târihleri ve yerleri bildirilmemektedir. Evliyânın büyüklerinden olan Vaglisiyye ve Kasîde-i Bürde şârihi, pekçok kıymetli eserin s...

Yahyâ Muammer Mezûrî İmâdî

Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin talebelerinin önde gelenlerindendi. Babası Hüseyin’dir. Doğum târihi belli değildir. 1834 (H.1250) de yüz yaşlarında vefât edip, Bağdat’ta Abdülkâ...

Yahyâ Şirvânî

Büyük velîlerden. İsmi, Yahyâ bin Behâeddîn’dir. Seyyid olup soyu Peygamber efendimize ulaşır. Şirvan’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1464 (H.868) târihinde Bakü’de vefât etti. Kabr-i şerîfi Şirvan Şahlar Saray Kü...

Yakan benim

Gece gündüz buluşurum,
Dost yüzüne bakan benim.
Denizlere karışırım,
Irmak olup akan benim.

Kâh gülüp, kâh ağlıyorum,
Ciğerimi dağlıyorum,
Sular gibi çağlıyorum,
Su bendini yıkan benim.

Bu faniye gelen gülmez,
Ne...

Yakayı örtmek ne demek

Yalnız Kur’an diyenlerle 19’culuk bâtıl dininde olanlar, Nur suresinin, (Mümin kadınlara söyle: [Yabancı erkeklere bakmaktan] sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, [el, yüz gibi] görünen kısmı hariç, ziynetlerini [Saç ve gerdan gibi ziynet takı...

Yakub

Diğer adı İsraildir. Oğlu Yusuftan çok ayrı kaldı.

Yakub Aleyhisselam

Ken’an diyârında, yâni Fenike denilen Sayda, Sûr ve Beyrut ile Filistin ve Sûriye’nin bir kısmından ibâret olan bölgede yaşayan insanlara gönderilen peygamber. İsmi Yakub olup İbrânicede Saffetullah, yâni “Allahü teâlânın sâf ve temiz kıldığı kul” mânâsına...