A (1114) | B (527) | C (326) | D (413) | E (571) | F (239) | G (275) | H (942) | İ (454) | J (19) | K (840) | L (165) | M (1275) | N (492) | O (286) | P (298) | R (355) | Ş (870) | T (498) | Ü (161) | V (201) | Y (198) | Z (205)
Başlıksıralama simgesi Yazı
La ilahe illallah

Aklı olan fikreder
Nimetlere şükreder
Her fırsatta zikreder
La ilahe illallah

Helal lokma yiyesin
Helalinden giyesin
Gece gündüz diyesin
La ilahe illallah

Varlığın olsun feda
Hak emrini et eda
Ağızdan çıkan seda
La ilahe...

La ilahe illallah diyen Cennete girer mi?

Sual: İhlâsla bir defa La ilahe illallah diyerek imanla ölen herkesin Cennete gireceğine, Resulullahın şefaat edeceğine dair hadis yok mu? Yine bir hadiste (İhlâsla "La ilahe illallah" diyen Cennete girer) denmiyor mu? Hiçbir ibadeti yapmasak da, hiçbir haramdan...

La'b

Oyun, boş şey. Oyun ile boş yere vakit geçirme.
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
Biliniz ki, dünyâ hayâtı elbette la'b ve lehv (eğlence) ve zînet yâni süslenmek ve tefâhür yâni öğ...

La'net (Lânet)

Bedduâ; bir kimsenin kötülüğünü, Allahü teâlânın af ve merhametinden mahrum olmasını, ihânet edenlerin veya kötülüklerin gerektiği cezâya çarptırılmasını istemek.
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruluyor ki:...

Labiferment

Mide salgılarında bulunan enzim.

Ladikli Hacı Ahmed

Konya velîlerinden. Konya'ya bağlı Ladik kasabasında doğdu. Doğum târihi belli değildir. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. 1897 seferberliğinde, iki ağabeyi ile birlikte cepheye gitti. Babası, üç kardeşi; "Ölmek var, dönmek yok. Bana, gâzi ya da şeh...

Lagoltalmi

Göz kapaklarının tam kapatılamadığı bir hastalık türü.

Lağv Yemini

Geçmiş birşey için zan ile boş yere yapılan yemîn. (Bkz. Yemîn)

Lahd (Lahid)

Kabir kazıldıktan sonra, kabrin taban sathından kıble cihetine kabir boyunca, içine ölü sığacak kadar genişlik ve derinlikte kazılan yer.
Beşikten lahd'a kadar ilim öğreniniz. (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)

Lâhik

1. Namaza imâm ile berâber başladığı hâlde, kendisine uyku, gaflet veya benzeri bir sebebden dolayı abdest bozulması hâli ârız olup da (meydana gelip de) namazın tamâmını veya bir kısmını imâm ile kılamayan kimse.

Lahn

Hatâ etmek, doğrudan sapmak. Çoğulu elhândır.
1.Tecvîd ilminde, tecvîd kâidelerine uymamaktan doğan okuyuş hatâsı. Fıkıh kitablarında namaz kılanın namazın farzlarından olan kırâette yaptığı hatâ zelletül-kârî adı altında incelenmiştir. (Bkz....

Lahn-ı Celî

Açık ve herkesin bildiği tecvîd hatâsı.
Lahn-ı celî harflerde veya harekede yâhut sükunda olur. Meselâ tı harfini dal, sad'ı sin okumak lahn-ı celîdir. (İbn-i Âbidîn)

Lahn-ı Hafî

Gizli hatâ olup, ancak tecvîd ilmi ile uğraşanlar bilir.
Lahn-i hafîde mânâ bozulmaz. İhfâyı, iklâbı vb. yapmamak, kalın okunacak yerde ince, ince okunacak yerde kalın okumak, uzatılacak yerde kısa okumak, kısa okunacak yerde uzatarak okumak gibi. (İbn-i...

Lâim

Levm eden, kınayan, iyi ve güzel bulmayan.
Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:

Laîn

Lânet edilmiş, kovulmuş. Allahü teâlânın rahmetinden mahrum olan şeytân. (Bkz. Lânet)

Lakab

Bir kimseyi övmek veya yermek (kötülemek) için takılan adlar.
Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:

Lakap takmak

Sual: Birine lakap takmak veya lakabı ile çağırmak günah mıdır?
CEVAP
Lakap, ya yermek, alay etmek veya övmek, takdir etmek için kullanılır.
İnsanları beğenmediği, üzüleceği lakaplarla çağırmak günahtır. Böyle bir lakapla...

Lakît

Geçim sıkıntısı veya nâmus korkusu (zinâ ithamlarından kaçınmak) için terkedilmiş, bir yere bırakılmış çocuk.

Laktasyon

Lohusalık ile ortaya çıkan süt salgılanmasında görevli hormon.

Laktaz

Bağırsak sıvısında bulunan ve süt şekerinin (laktoz) galaktoz ve glikoza parçalanmasını katalizleyen enzim.

Laktik asit

Beleli bakterilerin etkisiyle, bazı şekerlerin fermentasyonu sonucu oluşan madde.

Laktodiyagnoz

Mikropların memedeki salgı bezlerine yerleştirdiği bazı enfeksiyonlarda ( örn. Malta Humması ) tanının kesinleşmesi için kullanım yöntemi.

Laktojenez

Meme bezlerinde süt yapımı.

Laktopoez

Enzimlerde dönemi boyunca meme bezinde süt salgısının sürmesi.

Laktozüri

İdrarda anormal miktarda laktoz bulunması.

Lalezar

Lale bahçesi.

Lalopati

Dil anlatım bozukluğunda kullanılan genel bir terim.

Lamaizm

Tibet ve Moğolistan’da halkın çoğunluğunun inandığı bozuk bir inançtır. Tibetçede bulunan “La-ma” (= üstün) dan doğan bu kelime, aynı zamanda bir unvan olarak da kullanılır. Lamaizm, Budizm ile tabiata tapınmanın, bir tür karışımıd...

Lambliasis

(Bkz. Giardiasis)

Lamel

Çeşitli yapılarda görülen düz ve yapraksı ince katman.

Lami

Parlayan, parlak.

Lamia

Parlayan, parlak.

Lamiha

Parlayan, parıldayan, parlak.

Lâmiî Çelebi

Osmanlılar zamânında yetişmiş âlim ve velî. İsmi Mahmûd olup babasınınki Osman'dır. Lâmiî Çelebi diye meşhur oldu. 1472 (H.877) de Bursa'da doğdu. Zamânının büyük âlimlerinden zâhirî ilimleri öğrendi. Tasavvufta, Seyyid Em...

Laminektomi

Omurların arka laminarlarının cerrahi girişim ile çıkarılması.

Lanet ibadet değildir

Sual: “Hazret-i Ali’yi ilk halife seçmeyen sahabe kâfir olduğu için bu sahabelere lanet etmeli. Hazret-i Ali’nin üç halifeye biat etmesi, onları idare etmek için yapılan bir takıyyedir” diyenlere ne cevap vermeli?
CEVAP
Dinimizde, Ebu Cehil ve Ebu Leheb kâfirlerine hatta ş...