A (1114) | B (527) | C (326) | D (413) | E (571) | F (239) | G (275) | H (942) | İ (454) | J (19) | K (840) | L (165) | M (1275) | N (492) | O (286) | P (298) | R (355) | Ş (870) | T (498) | Ü (161) | V (201) | Y (198) | Z (205)
Başlıksıralama simgesi Yazı
O bunları ihsan olarak yapıyor

Hazret-i Ömer’in hilafeti zamanında, bir şahıs hanımının çok söylenmesi ve çekilmez bir hâl alması karşısında Hazret-i Ömer'e şikayete karar verip Halifenin evine gelir. Kapıya geldiğinde içerden sert, sinirli konuşan bir kadın sesi duyar. Bir ara...

O Sıddıkdır

Hazret-i Ebu Bekir, İslam dininin göz bebeğidir. Muhammed aleyhisselamın dostudur, arkadaşıdır, mübarek kayınpederidir. Bu ikisinden, ikincisidir.

Lakab-ı şeriflerinden biri, (Atik)dir. Resulullah efendimiz mübarek yüzlerine nazar edip, (Bu, Cehennem ateşinden atiktir) buyurdu. Yani, Allahü teâlânın...

Obduksiyon

Otopsi.

Obez

Şişman.

Obezite

Şişmanlık.

Obje

Görülebilen veya dokunulabilen herhangi bir şey.

Objektif

Duyulup, görülebilen, idrak edilebilen.

Obliterasyon

Vücudun boş bir yapısının gitgide kapanmasıyla sonuçlanan bir süreci tanımlayan terim.

Obsesyon

Daimi endişe, fikri sabit, nöroz.

Obstetri

Doğum bilgisi.

Obstetrik

Tıbbın gebelik, doğum ve loğusalığı inceleyen bölüm.

Obstetrik paraliz

Doğum sırasında yaşanan zorlamalara bağlı olarak yenidoğanın bir ya da daha çok ekleminde ortaya çıkan felç.

Obstrüksiyon

Tıkanma, engel.

Ödem

deneme

Ödem

Vücutta anormal miktarda su toplamasıdır. Kalp, damar ve böbrek hastalıklarının bir belirtisi olabildiği gibi bazı allerjik durumlarda ve beyin travmalrında ciddi sonuçlar doğurabilir.

Odinofajl

Yutmada ağrı.

Odiogram

Kulağın işitme gücünün kaydıdır. Odiometri cihazı ile ölçülür.

Odiyometri

(Bkz. Sağırlık)

Odontalji

Dişlerdeki her türlü ağrı.

Odontom

Diş dokularından kaynaklanan iyi huylu tümör.

Odontoraji

Diş kökenli kanama.

Ödünç vermek

Sual: Hangi durumlarda ödünç istemek caiz olur? Alınan borcu geciktirmek uygun mudur?
CEVAP
Şu üç durumda ödünç istemek caiz olur:

1- Nafaka almak için. Lüzumlu gıda gibi lüzumlu çamaşır da nafakaya dâhildir.

2- Ev almak, kirada oturmak, so...

Ödünç Vermek

Çarşıda misli yâni benzeri bulunan her şeyi, belirsiz bir zaman sonra, misli geri verilmek üzere verme. (Bkz. Karz-ı Hasen)
Bir müslümana Allah rızâsı için ödünç veren kimseye, her gün için sadaka sevâbı verilir. (Hadîs-i...

Odur

Evvel Odur, ahir Odur,
Canlara can veren Odur.
Azıp yolda kalmışlara,
Hemen imdat eden Odur.

Herkesin rızkını verir,
Her şey ancak Ondan gelir,
Gözsüz onu nasıl görür?
Gönüllere giren Odur.

Kün deminde nazar eden,
Bir nazarda dünya düzen,
Sual olmaz...

Odyoloji

İşitme işlevini tüm fiziksel, fizyolojik ve nörolojik öğeleriyle inceleyen tıp dalı.

Odyometri

İşitmenin işlevsel özelliklerini ölçen yöntem.

Oedipus kompleksi

Erkek çocuğun annesine karşı duyduğu bilinçsiz yakınlık nedeniyle babasını kıskanması ve bununla ilgili ruhsal bozukluklar kompleksine verilen isimdir.

Öfke

Kızma, sinirlenme, hiddet. (Bkz. Gadab)
... Cennet, Allahü teâlâdan korkanlar için hazırlandı. Bunlar az bulunsa da, mallarını Allah yolunda verirler. Öfkelerini belli etmezler. Herkesi affederler. Allahü teâlâ ihsân edenleri sever. (Âl-i İmrân sû...

Öfkede ölü gibi ol

* Cömertlikte akarsu gibi ol. Şefkatte güneş gibi ol. Kusur örtmekte gece gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Müsamahada deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

* Kötü kimseyi; kötülüğü ile anma, bir iyiliğini bul, onu söyle. Eğer kötülü...

Öfkesini yenmek

Sual: Her şeye tez kızıyorum. Kızmamanın yolu var mıdır?
CEVAP
Herkes kızar. Dinimizde kızmamak değil, öfkesini yenmek istenmiştir. Dinimizin emirlerine uyup yasak ettiklerinden kaçan öfkesini yener, sabra kavuşur. Dinimiz, yapılmas...

Oflu Muhammed Emin Efendi

Osmanlının son devrinde yetişmiş velîlerden. Fâtih Câmii vâizlerindendir. Necât-ül-Mü'minîn (Müminlerin Kurtuluşu) adlı meşhur ilmihal kitabının yazarı olup başka eserleri de vardır. 1901 yılında vefât etmiş olup kabri İstanbul Fâtih Câmiinin kıble...

Öfori

Ruhsal bir uyarılma hali.

Oftalmeploji

Göze ait sinirlerin felci sonucu göz kapağının düşmesi ve gözün haraket edememesi ile birlikte oluşan tablo.

Oftalmi

Gözde iltihaplanma.

Oftalmik

Göze ait.

Oftalmit

Göz küresinin iltihabı.