Dini Konular
Ara

Sual: Dinimizde iki günü eşit olan zararda olduğuna göre, her gün aynı ibadetleri yapan zararda olmuyor mu? Her gün bir öncekinden daha fazla ibadet mi yapmak lazımdır?
CEVAP
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(İki günü aynı olan, [her gün ilerlemeyen, yeni bir şey öğrenmeyen] ziyan etti.) [Beyheki]

(İki günü eşit olan aldanmış; bugünü dününden kötü olan ise lanetlenmiştir.)
[Beyheki]

Dünya işlerinde olduğu gibi, din işlerinde de ilerlemek gerekir. Her gün aynı ibadetleri yapan, mesela her gün beş vakit namaz kılan zararda değildir.

İbadetlerin kıymeti, niyete, ihlasa ve imanın kuvvetine, parlaklığına göredir. Yani imanı parlak, niyeti düzgün ve ihlası çok olanın ibadeti daha kıymetlidir. İhlasla ibadetlere devam edilince, her gün iman daha kuvvetlenir, daha parlar ve böylece ibadetlerin kıymeti de artar. İbadetlerin değeri de, miktarı ile değil, keyfiyeti ile ölçülür. Her gün aynı iş yapılsa da kıymetleri değişik olur. Mesela Hazret-i Ebu Bekrin iki rekat namazı bütün müslümanların namazları toplamından daha faziletlidir. Eshab-ı kiramın tamamının imanları çok kuvvetli, daha parlak olduğu ve ihlasları da fazla olduğu için onların iki rekat namazının sevabı bizim ömür boyu kıldığımız namazların sevabından daha fazladır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Yemin ederim ki, bir kimse, Uhud dağı kadar altın sadaka verse, Eshabımdan birinin bir müd [bir avuç] arpası kadar sevap alamaz.) [Buhari]

Şu halde, zarar etmemek, her gün ilerlemek için imanı parlatmak, kuvvetlendirmek gerekir. İhlasla ibadet ettikçe imanın parlaklığı artar. Bu bakımdan bugün kılınan iki rekat namaz, dün kılınan iki rekat namazdan daha faziletli olur. Günah işlemeyen ve ibadetini aksatmayan kimse, iki günü eşit olmamış, her gün daha fazla kâr etmiş olur. Eğer ihlası noksansa, imanını parlatamamışsa veya çeşitli günah işleyerek imanının parlaklığını azaltmışsa, ibadetlerinin fazileti azalır, bugün düne göre zararda olur.

Gittikçe imanı kuvvetlenecek yerde zayıflayanlar ziyandadır. Gıybet, yalan gibi bir günah işleyenin de sevapları azalacağından yine ziyanda olur.

Bu misallerden anlaşıldığına göre, bugün yirmi rekat namaz kılanın aldanmaması için, ertesi gün yirmi rekattan fazla namaz kılması gerekmez. Zarar etmemesi için günah işlememesi, ihlasla ibadet ederek imanının parlaklığını kaybetmemesi gerekir.