Dini Konular
Ara

Sual: Bir okuyucunun (Resulullah efendimiz ikindinin sünnetini bazen kılmazmış. Bizim de bazen terk etmemiz sünnet midir, Resulullaha ittiba olur mu?) şeklindeki sualine, (Resulullah efendimiz bazen ikindinin sünnetini terk etti diye sünneti terk etmek sünnet olmaz, ancak ibadet etmek sünnet olur, ibadeti terk etmek sünnet olmaz) diye cevap verdiniz. Bu yanlış değil mi? Resulullaha ittiba için Onun bütün yaptıklarını yapmak, yapmadıklarını yapmamak gerekmez mi?
CEVAP
Resulullah efendimizin bütün yaptıklarını yapmak, yapmadıklarını yapmamak gerekmez. Yani Resulullahı her hususta taklit caiz olmaz. Çünkü Mevahib-i Ledünniyye kitabında bildirildiğine göre, yalnız Peygamber efendimize mahsus farzlar ve haramlar vardır. Mesela kurban kesmek, kuşluk namazı, sabah namazının sünneti ile gece namazı kılması, misvak kullanması, istişare ile iş görmesi, gördüğü yerde ve zamanda münker bir işi değiştirmesi, başladığı işi bitirmesi, sadece Peygamber efendimize mahsus farzlardan idi. Resulullaha mahsus haramlar da vardır. Kitap ehli olan kadınla evlenmesi, zekat, sadaka alması haram, zengin de olsa zekat vermesi farz değil idi.
Bu konuda çok örnekler vardır. Mevahib kitabındaki birkaç örneği bildirelim:

1
- Resulullah efendimiz dörtten fazla kadın ile evlenmiştir. Ona uymak için dörtten fazla kadınla evlenmek sünnete ittiba olmaz, aksine haram olur.

2-
Resulullah efendimizin yazı yazması haram idi. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
(Allah’a ve Onun ümmi nebi olan Resulüne uyun ki doğru yolu bulasınız.) [Araf 158]

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Biz yazı yazmayı bilmeyen ümmi bir ümmetiz.) [Buhari]
Resulullaha uymak için yazı yazmamak sünnete ittiba olur mu hiç?

3-
Miras bırakması haram idi. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Biz Peygamberler, miras bırakmayız. Bize kimse vâris olamaz.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]

Bizim miras bırakmamız haram olmaz. Aksine dinin emrine uymuş oluruz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Mirasçıları zengin edecek kadar çok mal bırakmak, elbette onları fakir durumda bırakmaktan daha hayırlıdır.) [Buhari, Müslim] Miras bırakmamak sünnete ittiba olmaz.

4-
Soğan sarmısak gibi çirkin kokulu şeyleri yemesi haram idi. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Yanıma melek geldiği için soğan sarmısak yemem.) [Hakim]
Resulullaha uymak için soğan sarmısak yememek sünnete ittiba olur mu hiç?

5-
Şiir söylemesi haramdır. Bir hadis-i şerif meali:
(Şiir söylemek bana haramdır.) [Ebu Davud]
Şiir söylememek sünnete ittiba olur mu hiç? Öyle olsa idi, bir çok ulema ve evliya şiir yazmazdı.

6-
Borçlu ölen müminin borcunu ödemek, ona farz idi. Bir hadis-i şerif meali:
(Ölen müminin borcu varsa ödemek benim üzerime farzdır.) [Müslim]
Resulullaha uymak için ölenlerin borcunu ödememiz gerekmez.

7-
Resulullahın zekat alması haram olduğu gibi, zekat vermesi de farz değildir. Üç hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ben sadaka, zekat alıp yemem.) [Müslim]

(Benim ve ehlibeytimin zekat alması helal değildir.) [Nesai, Ebu Davud]

(Bizim zekat almamız helal değildir.) [Tirmizi, Ebu Davud]

İmam-ı Münavi hazretleri buyuruyor ki:
Peygamberlere zekat farz değildir; çünkü zekat, malın kirini temizlemek içindir. Peygamberler kirlenmekten masumdur, yer yüzünde Allah’ın en emin yarattığı insanlardır. (Cami-üs-sagir şerhi)

Resulullaha uymak için zenginin zekat vermemesi sünnete ittiba olur mu? Haram olur. Bunun gibi örnekler çoktur. Resulullah, gayri müekked sünnetleri bazen terk ettiği için bizim de terk etmemiz Ona ittiba değil, Onun emrine muhalefet olur. Çünkü O namaz kılın buyuruyor, namazı bırakın demiyor.

Sonuç:
Sevap getirecek iş yapmak sünnettir, sevaptan mahrum iş yapmak sünnet olmaz.